Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 02. 25

LMT pratęsė 2019 m. mokslinių išvykų paraiškų vertinimą

Lietuvos mokslų taryba informavo, kad pratęsė 2019 m. mokslinių išvykų paraiškų vertinimą. Rezultatus numatoma paskelbti iki balandžio 12 d.
 
Informacija aktuali teikusiems paraiškas pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ kvietimus:
  • Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI (Nr. 11)
  • Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti (Nr. 12)
  • Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje (Nr. 13)
  • Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje (Nr. 14)

Paraiškos turėjo būti vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos (2018 m. gruodžio 12 d.).

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 127 punktu, 30 dienų pratęsė paraiškų vertinimo terminą. Vėlavimo priežastis - šiais metais gauta dvigubai daugiau paraiškų (viso 724).

Sprendimas dėl projektų finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po vertinimo pabaigos. Pareiškėjai apie sprendimą informuojami ne vėliau kaip per 7 dienas. Rezultatus numatoma paskelbti iki 2019 m. balandžio 12 d. 

Daugiau informacijos: Lietuvos mokslo taryba