Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 03. 29

Lietuvos mokslo taryba pasirengusi skelbti vienintelį Valstybės profesorių programos paraiškų konkursą

Lietuvos mokslo taryba pasirengusi skelbti vienintelį Valstybės profesorių programos paraiškų konkursą, kuris yra viena paskutinių galimybių šalies tyrėjams 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšomis vykdyti milijono eurų vertės mokslinių tyrimų projektus.
 
Tokios apimties mokslinių tyrimų projektai vykdomi 3–4 metus, todėl siekiant, kad tyrėjai spėtų juos įvykdyti, projektai turėtų prasidėti dar šiais metais.
 
Valstybės profesorių programa yra skirta pritraukti išvykusius arba užsienio mokslininkus, suteikiant jiems galimybę laisvai vykdyti savo tiriamąją veiklą Lietuvoje, plėtojant mokslines idėjas, buriant savo komandą, stiprinant tam tikros krypties mokslo „mokyklą“.
 
Kvietimo teikti paraiškas skelbimo data planuojama gegužės mėnesį pagal naują Valstybės profesorių programos aprašo projektą – Taryba jį parengė, atsižvelgdama į bendruomenės siūlymus dėl sausio mėnesį skelbto aprašo projekto bei Tarybos Gamtos ir technikos mokslų (GTM) bei Humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) komitetų išvadas, ir pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tvirtinti.
 
Jei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija aprobuos programos dokumentus ir Taryba galės kvietimą paskelbti gegužės mėnesį, projektų pradžia galima lapkričio mėnesį.
 
Naujame Aprašo projekte įtvirtintos nuostatas dėl naujų ekspertinio vertinimo kriterijų, kuriais siekiama suteikti daugiau reikšmės mokslinio tyrimo vadovo kompetencijai ir projekto parengtumui. Komitetai taip pat nustatė minimalius pagrindinių mokslo sričių projektų mokslinio tyrimo vadovų atitikties reikalavimus.
 
Valstybinė profesorių programa vykdoma 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ lėšomis.
 
Lietuvos mokslo tarybos informacija, lmt.lt