Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 05. 24

Optika ir medicina – ateities efektyvaus gydymo garantas

Šiandien Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) vyko antroji konferencijos „Fotonika sveikatai“ (angl. Photonics for Health) diena.
 
Renginio tikslas – skatinti aktyvų mokslininkų, medikų, inovatyvių technologijų kūrėjų ir verslo bendradarbiavimą. Puoselėti skirtingų sektorių ryšius, ieškoti naujų galimybių, padedančių realizuoti naujas idėjas ir kurti šiuolaikinei visuomenei būtinus sveikatinimo produktus bei technologijas.
 
Antrąją renginio dieną pradėjęs FTMC Inovacijų ir projektų vadovas Karolis Stašys, pranešimu „FTMC  - tarp mokslo ir verslo“ pristatė Centro tikslus, galimybes ir veiklą. Jis pabrėžė FTMC,  kaip svarbiausio koordinatoriaus tarp inovacijų kūrėjų, technologijų vystytojų, verslo bei galutinio produkto vartotojų, svarbą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu.
 
„FTMC – tai unikali vieta, kur medikų iškeltas specifines problemas, idėjas, mes paverčiame produktais. Darome analizes, analitinius tyrimus, gaminame prototipus, pilnai vystome technologijas ir net galime vystyti masinę gamybą. Padedame koordinuoti ryšius su partneriais. Bendradarbiaudami su medikų bendruomene kartu galime rasti geriausius sprendimus. Tuomet vystome technologijas, dirbame kartu su mūsų industriniais partneriais ir  - technologinius atradimus paverčiame galutiniu produktu, kurį galima nebrangiai tiražuoti. Jį išplatinę viso pasaulio rinkose – išsprendžiame paciento problemas. Skatinu visus, turinčius idėjų bei norų, jas realizuoti naudojant pažangiausias technologijas, laboratorijas bei FTMC mokslo ir inžinerijos resursus.“ -  kalbėjo K. Stašys.
 
Pristatydamas FTMC kuriamas, vystomas technologijas, produkciją, galimybes, pranešėjas akcentavo, kad  FTMC  dėl tarptautinių ryšių ir įvairių sričių mokslinės kompetencijos veikia tarsi jungiamasis audinys tarp mokslo ir verslo.
 
„Pasaulyje – FTMC yra lyderis terahercų, cheminių dangų ir fotonikos srityse. Skirtingai nuo kitų mokslo institucijų Lietuvoje,  mūsų Centras gali iš fundamentinio mokslo sukurti produktus. Mes esame lyderiai, turintys didžiulį potencialą vesti mokslą ir Lietuvos aukštųjų technologijų pramonę pirmyn dėl FTMC resursų apimčių ir patirties. Tai vieta, kur susitinka daugybė skirtingų sričių profesionalų. Tuo būtina naudotis. Verslas turi žinoti, kad čia galima sukurti aukštos pridėtinės vertės produktus, kuriems reikia galingų MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) resursų. Tas resursas -  FTMC mokslininkai, inžinieriai ir technologijų vystytojai. Esame Baltijos šalių lyderis tyrimų ir prototipų kūrimo srityje. Ir tokie renginiai - būtini, nes verslas sužino, kur kreiptis, kai reikia pagalbos.“
 
Pranešimą „Terahercinių bangų pritaikymas medicinoje“ skaitė  dr. Irmantas Kašalynas FTMC Optoelektronikos skyriaus mokslininkas. Iki 2017 m. jis kartu su dr. Faustino Wahaia, Portugalijos universiteto atstovu, vykdė tarptautinį Amsterdamo, Portugalijos ir Lietuvos valstybių projektą, kaip taikyti lazerines technologijas odos vėžio ligų diagnostikai ir gydymui. Šiuo metu projektas baigėsi, bet mokslininkai dirba toliau šioje srityje.
 
„Spektroskopiniais metodais tiriami kaulų audiniai, vertinami sugerties, lūžio ir kiti svarbūs rodikliai. Turime bendrą interesą  – atlikti išsamius mokslinius tyrimus, skelbti publikacijas apie terahercinių bangų taikymą šiuolaikinėje kaulo audinių onkologijoje“. – sakė dr. I. Kašalynas.
 
Drauge su lietuvių mokslininkais bendradarbiaujantis fizikos mokslų daktaras Faustino Wahaia džiaugėsi galimybe dirbti  FTMC.
 
„Terahercinių bangų pritaikymo onkologijoje klausimus su šio centro komanda bei resursų pagalba tyrinėju nuo 2008 m. Tai  - aukščiausio lygio mokslo ir technologijų bazė, kurioje kuriama jūsų šalies ateitis. Mano nuomone, FTMC – Europoje nėra lygių tokio pobūdžio institucijų. Turite didžiuotis ir išnaudoti šiuos resursus“. – kalbėjo mokslininkas iš Portugalijos universiteto.
 
Dr. I. Kašalynas  akcentavo, kad FTMC aukštas lygis ir pajėgumai – leidžia Lietuvai pirmauti technologijų bei mokslo srityse. Bet labai svarbu komunikuoti ne tik tarpusavyje, bet ir tarptautiniu lygiu.
 
„Vertinant iš fizikos inžinerijos pusės -  tikrai esame matomi ir vertingi savo patirtimi. Mokslinėmis žiniomis  - galime didžiuotis savo jaunaisiais darbuotojais, kurie rodo didžiulį entuziazmą ir sunkiai dirba. Mūsų moderniausios technologijos, laboratorijos -  daro mus patraukliais verslui ir tarptautiniame lygmenyje. Reikia išnaudoti šias galimybes, kuriant geresnę Lietuvą. O gyvas bendravimas – tokie renginiai kaip šis – turi didelę reikšmę. Kai kalbasi mokslininkas, fizikas, inžinierius, medikas, gamintojas – išsiaiškini daugybę esminių smulkmenų.“
 
Prof. Audrius Sveikata skaitė pranešimą apie medicinos prietaisų patekimo į rinką subtilybes ir kelius.  MITA, Invega atstovai pristatė priemones ir galimybes, kaip gauti finansavimą iš įvairių valstybinių bei ES fondų moksliniams tyrimams, plėtrai, naujų inovacijų kūrimo skatinimui.
 
Po konferencijos visi dalyviai pakviesti susipažinti su FTMC erdvėmis Puslaidininkių skyriuje bei Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteryje.
 
Konferencijos organizatoriai LITEK, FTMC, MITA, LIC.

Domo Jokubauskio nuotraukos