Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2019. 05. 31

Elektrocheminės medžiagotyros seminaras. 2019-05-31

2019-05-31, 14 val. NFTMC E302 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks Elektrocheminės medžiagotyros seminaras:

NANOTECHNOLOGIJOS ENERGIJOS SAUGOJIMUI
Darius Milčius (LEI Vandenilio energetikos technologijų institutas)

Šio seminaro metu bus aptartos pagrindinės Centro tyrimų kryptys ir rezultatai. Pagrindinės tyrimų sritys yra: tyrimai vandenilio energetikos technologijų srityje; vandenilio atskyrimo membranų sintezė ir jų savybių tyrimas; vandenilio gavyba naudojant metalų ir jų lydinių reakcijas su vandeniu; metalų hidridų skirtų vandenilio saugojimui, sintezė ir jų savybių analizė; vandenilio kuro elementus sudarančių komponentų sintezė taikant fizikinio nusodinimo metodus; NiMH baterijų elektrodus sudarančių medžiagų savybių tyrimas.

Centro mokslininkai sukūrė ir užpatentavo Al/Mg metalų ir jų lydinių aktyvavimo metodą žematemperatūrėje dujų plazmoje, siekiant užtikrinti efektyvią metalų ir vandens reakciją bei generuoti vandenilį, tinkamą protonų mainų membranos kuro elementams. Be to reakcijos pabaigoje gaunamas šalutinis reakcijos produktas tinkamas naudoti antrinio švaraus produkto, turinčio didelį paviršiaus plotą ir tinkamo katalizatorių gamyboje, γ-Al2O3 sintezei.

Plonų Mg2NiH4 dangų tyrimai parodė, kad šio hidrido dangų fizinės ir termodinaminės savybės skiriasi nuo atitinkamai analizuojamų miltelių bandinių. Paskutiniai eksperimentai rodo, kad padėklas, ant kurio formuojama danga, ir skirtingos reakcijos zonos lemia tiek metalinių dangų kristališkumą, tiek jų reakcijas su vandeniliu.

SKELBIMAS

EMS Seminarų puslapis: