Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 07. 08

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos susitikimas

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija, šių metų birželio mėnesį įsteigta stipriausių šalies mokslo centrų - Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC), Lietuvos energetikos instituto (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parko - pradėjo savo veiklą.

Pirmojo susitikimo metu liepos 1 d., organizacija sukonstravo valdymo tarybą, išrinko jos pirmininką bei Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos vadovę.
 
Valdymo taryba sudaryta iš organizacijos narių vadovų: FTMC direktoriaus prof. habil. dr. Gintaro Valušio, LAMMC direktoriaus dr. Gintaro Brazausko, LEI direktoriaus dr. Sigito Rimkevičiaus ir Mokslo ir technologijų parko direktoriaus Juliaus Paužolio. Valdymo tarybos pirmininku išrinktas dr. S. Rimkevičius.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos vadove paskirta Monika Poškutė. Prieš tai ji dirbo asociacijos INFOBALT eksporto vadove ir AB „Lietuvos geležinkeliai” įsteigtos VšĮ „Transporto inovacijų centras” laikinąja vadove. M. Poškutės užduotis - sukurti Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos identitetą, įrankius ir atstovauti organizacijos bendrą poziciją tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu.

Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos (angl.: RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS – RTO) yra neuniversitetinių mokslo institutų ar centrų veiklas koordinuojančios institucijos, siekiančios aukštųjų technologijų pramonės ir kitų ūkio sričių, bei inovacijų plėtros. RTO siekia komercializuoti mokslo žinias, paversti jas naujais produktais ar didelės pridėtinės vertės technologijomis bei paslaugomis. Konkrečios veiklos formos labai priklauso nuo šalies/regiono mokslinio potencialo lygmens, ūkio struktūros bei aukštos pridėtinės vertės kūrimo tradicijų.