Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 10. 24 -

Elektrocheminės medžiagotyros seminaras. Tomas Šalkus

Elektrocheminės medžiagotyros seminaras:
 
Superjoninių ličio keramikų tyrimas impedanso spektroskopijos metodais
Tomas Šalkus (VU FF TETI Nanojonikos Laboratorija)
 
Didžiausiu ličio jonų laidumu pasižymintys kietieji elektrolitai yra NASICON struktūros Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 ir perovskito struktūros Li0,35La0,55TiO3. Pranešime bus apžvelgiamos jų kristalinės gardelės, kurios sudaro sąlygas ličio jonų migracijai. Joninis laidumas superjoninėse keramikose yra tiriamas impedanso spektroskopijos metodais. Tad pranešime bus supažindinama su impedanso spektroskopijos principais, pateikiama unikali matavimų metodika, leidžianti išmatuoti keraminių bandinių impedansą labai plačiame dažnių intervale nuo 10 Hz iki 10 GHz keičiant temperatūrą nuo 300 iki 1200 K. Pateikiami minėtų struktūrų keramikų impedanso spektrai ir kristalinio bei tarpkristalitinio laidumų temperatūrinės priklausomybės. 

SKELBIMAS

2019-10-24 16:00 / NFTMC Saulėtekio al. 3,  E302