Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 11. 14 -

IEVOS ŽICKIENĖS disertacijos gynimas 2019-11-14

2019 m. lapkričio 14 d. 14 val., FTMC konferencijų salėje A101 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) vyks doktorantės

IEVOS ŽICKIENĖS disertacijos gynimas

INVESTIGATION OF SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES USING TERAHERTZ AND OPTICAL PULSES

PUSLAIDININKINIŲ NANODARINIŲ TYRIMAI TERAHERCINĖS SPINDULIUOTĖS IR OPTINIAIS IMPULSAIS

Mokslinis vadovas: dr. Ramūnas Adomavičius 

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - prof. habil dr. Žilvinas A. Kancleris (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras),
doc. dr. Ramūnas Aleksiejūnas (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Vytautas Karpus (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras),
prof. dr. Arkady Major (Manitobos universitetas, Kanada),
dr. Evaldas Stankevičius (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras).

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Disertaciją galima peržiūrėti Fizinių ir technologijos mokslų centro bei Vilniaus universiteto bibliotekose.

Papildoma informacija: Daktaro disertacija | Skelbimas