Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 11. 14 -

Išrinkti LMA Jaunosios akademijos nauji nariai

2018 m. Lietuvos mokslų akademijos įkurta LMA Jaunoji akademija pasipildė naujais nariais. Š. m. rugsėjo 10 d. buvo paskelbti LMA Jaunosios akademijos naujų narių rinkimai.
 
Gauta 31 paraiška, iš jų humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 7 paraiškos, fizinių mokslų – 3, biomedicinos mokslų – 6, žemės ūkio mokslų – 8, technikos mokslų – 7. LMA mokslų skyriuose patikrinus kandidatų pateiktus dokumentus, nutarta pritarti visų kandidatų į LMA Jaunosios akademijos narius sąrašui. Vėliau LMA mokslų skyriuose buvo išklausyti pretendentų prisistatymai, vyko kandidatų aptarimai, diskusijos ir rinkimai į LMA Jaunosios akademijos narius.
 
2019 m. lapkričio 14 d. LMA prezidiumo nutarimu Nr. 37 šie jaunieji mokslininkai patvirtinti LMA Jaunosios akademijos nariais:

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje – dr. Vytautas Rinkevičius (humanitariniai mokslai, Vilniaus universitetas), dr. Tomas Petreikis (socialiniai mokslai, Vilniaus universitetas).
 
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje – dr. Aldona Balčiūnaitė (chemija, Fizinių ir technologijos mokslų centras), dr. Jevgenij Chmeliov (fizika, Vilniaus universitetas).
 
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje – dr. Giedrius Gasiūnas (biotechnologija, Vilniaus universitetas), dr. Jurgita Skiecevičienė (medicinos genetika, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas).
 
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje – dr. Aleksandr Novoslavskij (veterinarija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), dr. Rita Armonienė (agronomija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras).
 
Technikos mokslų skyriuje – dr. Remigijus Paulavičius (informatika, Vilniaus universitetas), dr. Gediminas Stankūnas (energetika, Lietuvos energetikos institutas).
 
Lietuvos mokslų akademijos informacija