Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 11. 22 -

Jungtinis cheminės fizikos seminaras. JAKOV BRAVER

2019-11-22 13.30 val. NFTMC D401 vyks Jungtinis cheminės fizikos seminaras: 

Atvirųjų kvantinių sistemų dinamikos modeliavimas kvantiniais-klasikiniais metodais
Jakov Braver (Cheminės fizikos institutas, FF, VU; Molekulinių darinių fizikos skyrius, FTMC)

Anotacija
Kvantinių sistemų, sąveikaujančių su daugybės laisvės laipsnių aplinka, dinamikos aprašymas vis dar kelia iššūkį egzistuojantiems modeliavimo metodams. Vienas iš būdų rasti kompromisą tarp tikslumo ir reikalingų skaičiavimo resursų yra taikyti mišrius kvantinius-klasikinius metodus. Seminare bus aptariama bendra kvantinio ir klasikinio aprašymo kombinavimo metodika bei pristatytas vienas iš naujesnių šios šeimos metodų. Bus įvertintas šio metodo tikslumas lyginant skaičiavimo rezultatus su gaunamais kitais (plačiau žinomais) metodais. Tai leis nustatyti ištirto metodo pranašumus bei taikymo ribas.

Organizuoja: MDFS (FTMC) ir Cheminės fizikos institutas (FF, VU).
Kontaktai: marijonas.tutkus@ftmc.lt ir kestutis.aidas@ff.vu.lt