Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 11. 22 -

Aukšto lygio MTEP (SMART) kvietimas teikti paraiškas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą 2020-2023 m. finansuoti aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomus mokslinius tyrimus pagal sumanios specializacijos prioritetus, kuriant ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami.
 
Kvietimo biudžetas – 12,5 mln. Eur.
Vieno projekto biudžetas - iki 700 000 Eur.
Projektų trukmė – iki 42 mėn.
 
Paraiškos teikiamos per DMS iki 2020 m. sausio 23 d.
 
--
 
Lietuvos mokslo taryba Vilniuje ir Kaune rengia mokymus, aktualius pareiškėjams. Mokymuose bus pristatyti veiklos tikslai, atitiktis valstybės pagalbos taisyklėms, projekto paraiškos pildymo bei išlaidų tinkamumo reikalavimai.