Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 11. 21 -

FTMC mokslininkai skelbia dirvožemio tyrimų Alytuje išvadas

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Aplinkotyros skyriaus mokslininkai, atlikę Alytaus padangų gaisravietės apylinkių dirvožemio tyrimus, nustatė, kad sunkiųjų metalų ir elementų koncentracija neviršija didžiausių leistinų koncentracijos normų. 
 
Kaip pranešėme anksčiau, FTMC Aplinkotyros skyriaus specialistai, reaguodami į ekstremalią padėtį, susidariusią Alytuje dėl spalio 16 d. padangų perdirbimo gamykloje  UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro, priėmė sprendimą operatyviai prisidėti prie gaisro galimo toksinio poveikio aplinkai vertinimo.
 
Pasak FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovės dr. Steigvilės Byčenkienės, atsižvelgiant į laboratorijos pajėgumus, buvo nuspręsta atlikti dirvožemio užterštumo sunkiaisiais metalais tyrimus. Dirvožemio mėginius FTMC mokslininkai surinko 2019 m. spalio 24-25 dienomis Alytaus padangų perdirbimo gamyklos gaisravietės aplinkoje, aplinkiniuose gyvenamuosiuose rajonuose bei užmiestyje. Buvo paimti 48 paviršinio grunto mėginiai įvairiu atstumu nuo gaisravietės židinio padangų perdirbimo gamykloje (žr. pav.).
 

Dirvožemio mėginių surinkimo vietos Alytaus padangų perdirbimo gamyklos gaisravietės apylinkėse

 
Tiriamą vietovę apibrėžiančio spindulio dydis buvo pasirinktas atsižvelgiant į Aplinkos apsaugos agentūros paskelbtus, galimo gaisro poveikio aplinkai modeliavimo duomenis. Atsižvelgiant į tai, kad mėginiai buvo renkami iš karto po gaisro ir per visą minėtą laikotarpį nebuvo lietaus, FTMC mokslininkai darė prielaidą, jog gaisro metu išsiskyrę teršalai kaupsis dirvožemio paviršiuje.
 
Šių mokslinių tyrimų metu, taikant rentgeno spindulių fluorescencijos (XRF) analizę, buvo nustatyti sunkiųjų metalų -  aliuminio (Al), chromo (Cr), vario (Cu), geležies (Fe), mangano (Mn), nikelio (Ni), švino (Pb), vanadžio (V), cinko (Zn) ir cheminių elementų  - chloro (Cl), sieros (S), fosforo  (P) lygiai dirvožemyje. Taikytas tyrimo metodas - ISO 18227:2014.
 
Atsižvelgdami į mokslinę literatūrą ir ankstesniais metais FTMC atliktų, naudotų padangų gumos mokslinių tyrimų duomenis, mokslininkai kėlė hipotezę, kad degant padangoms, į atmosferą galėjo daugiausia patekti cinko (Zn) ir sieros (S).
 
FTMC Aplinkotyros skyriaus vadovė dr. Steigvilė Byčenkienė praneša, kad Alytaus padangų perdirbimo gamyklos apylinkių dirvožemio tyrimą atlikę mokslininkai nustatė, jog tirtų sunkiųjų metalų ir elementų koncentracija neviršijo higienos normų HN 60:2004 dokumente nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų normų. Alytiškiai neturėtų nerimauti dėl padidėjusios dirvožemio taršos sunkiaisias metalais. Visų mėginių surinkimo metodika adaptuota pagal LST ISO 10381-2:2005 standartą.
 
Pagal šių tyrimų metu surinktus duomenis, FTMC Aplinkotyros skyriaus mokslininkai planuoja parengti mokslinę publikaciją.