Naujienos ir renginiai

Naujienos

2019. 12. 10 -

Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų kreipimasis

2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos valstybiniai mokslinių tyrimų institutai paskelbė solidariai remiantys bei palaikantys Lietuvos universitetų ir Lietuvos mokslo tarybos reikalavimus dėl menko finansavimo mokslui ir studijoms. 
 
Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutų direktorių konferencijoje paskelbtame dokumente akcentuojama, kad mokslinių tyrimų institutuose koncentruojasi mokslinių tyrimų infrastruktūra ir žmogiškieji resursai, atliekami valstybei, visuomenei ir verslui svarbūs tyrimai. Taip pat kuriamos ir vystomos aukščiausio lygio naujausios technologijos, produktai. Tačiau, dėl per mažo finansavimo, mokslinių tyrimų institutams vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gabiausius jaunus talentus.
 
Lietuvos valstybinių mokslinių tyrimų institutai taip pat pažymi, kad šiuo metu Lietuva labai atsilieka nuo ES šalių vidurkio pagal investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą (MTEP). Dokumente teigiama, kad bendros MTEP išlaidos Lietuvoje 2018 m. sudarė 0,88 proc. BVP, o Europos Sąjungoje šis rodiklis siekė 2,18 proc., tuo tarpu Europos Komisija rekomenduoja skirti 3 proc. BVP.
 
Dabartinė situacija negali užtikrinti šalies pažangos ir visuomenės gerovės, tad Lietuvos valstybiniai moksliniai tyrimų institutai kviečia solidarizuotis Lietuvos valdžios institucijas bei Lietuvos partijas ir nuo 2020 m. sausio 1 d.  valstybės biudžete numatyti finansavimo mokslo institucijoms padidinimą.