Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 09. 28 - 2020. 09. 29

10 metų mokslinės kompetencijos ir aukštųjų technologijų inovacijų


Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) jubiliejinis renginys, skirtas pirmajam reikšmingam etapui –
veiklos 10-mečiui paminėti.


2020 m. rugsėjo 28-29 d.
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Renginio vieta: Saulėtekio al. 3, Vilnius 
Renginio kalba: anglų
 
 

1 diena, 2020 rugsėjo 28 d.

8:30 - 9:00

Registracija

9:00 - 11:00

Sesija 1
Pirmininkauja Mokslo tarybos pirmininkė 
prof. Rasa Pauliukaitė 

9:00

Konferencijos pirmininko ir garbingų svečių sveikinimo kalbos:

Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas
akad. Eugenijus Jovaiša

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas
Lukas Savickas

Vilniaus miesto meras
Remigijus Šimašius

Jungtinės Karalystės Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius
John Brian Olley 

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas
Vidmantas Janulevičius

VU mokslo prorektorė
prof. Edita Sužiedėlienė

VU Gyvybės mokslų centro direktorius
dr. Gintaras Valinčius

Kiti garbingi svečiai 

9:20

Gintaras Valušis (FTMC): 10 years of scientific excellence and high-tech innovations
Apie FTMC istoriją ir svarbiausius pasiekimus

10:00

Valdemaras Razumas (Viceministras, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija): Policy of scientific excellence and FTMC role in innovation ecosystem

10:30

Parodos „Mokslas ir mokslininkai monetose ir banknotuose“ lankymas - autorius ir iniciatorius - akademikas Eugenijus Norkus. FTMC fojė

11:00 - 11:20

Kavos pertrauka

11:20 - 12:50

Sesija 2
Pirmininkauja mokslinė sekretorė dr. Kristina Plauškaitė – Šukienė

11:20

Gediminas Račiukaitis (FTMC): Laser technologies and evolution of laser industries

11:50

Arūnas Šetkus (FTMC): Applied photonics: from bulk semiconductors to nanostructures

12:20

Eimutis Juzeliūnas (FTMC): Electrochemistry of silicon – towards a low-carbon economy

12:50 - 14:00

Pietų pertrauka

14:00 - 15:30

Sesija 3
Pirmininkauja direktoriaus pavaduotojas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai habil. dr. Rimantas Ramanauskas 

14:00

Antti Vasara (VTT, Helsinki): Kviestinis EARTO prezidento pranešimas - 
Role of RTOs in boosting innovation ecosystems: case example VTT in Finland (on-line)

14:30

Vincent Ryckaert (IMEC, Leuven): Kviestinis pranešimas -
Intelectual Property Rights Challenges of RTOs (on-line)

15:00

Kristina Ananičienė (LITEK), Julius Paužolis (FIMTP): Pranešimas apie bendradarbiavimą su aukštųjų technologijų verslu - 10 years along with high-tech business

15:30 - 15:50

Kavos pertrauka

15:50 - 17:15

Sesija 4
Pirmininkauja habil. dr. Gediminas Niaura

15:50

Braz Costa (President of TEXTRANET, VicePresident of ETP, General Manager of CITEVE): 
Kviestinis pranešimas - Knowledge Based Textiles: the only possible future of textile industry in Europe (on-line)

16:30

Xi-Cheng Zhang (Rochester University): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas -
Recent Progress on THz Aqueous Science and Technology (on-line)

17:30 - 18:10

 Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninio orkestro kamerinė grupė

Muzika pramogai
(FTMC fojė, Saulėtekio al. 3, Vilnius)

2 diena, 2020 m. rugsėjo 29 d.

8:30 - 9:00

Registracija

9:00 - 10:30

Sesija 1
Pirmininkauja dr. Linas Vilčiauskas

9:00

Vidmantas Gulbinas (FTMC): Krūvininkų judėjimo ypatumai hibridiniuose organiniuose-neorganiniuose perovskituose - Charge carrier motion peculiarities in hybrid organic-inorganic perovskites

9:30

Steigvilė Byčenkienė (FTMC): Climate change and environmental research

10:00

Audrius Alkauskas (FTMC): Pranešimas apie talentų grįžimą ir bendradarbiavimą užsienyje - Talents returns and overseas cooperation

10:30 - 10:50

Kavos pertrauka

10:50 - 12:20

Sesija 2
Pirmininkauja prof. habil. dr. Leonas Valkūnas

10:50

Rienk van Grondelle (VU University, Amsterdam): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - The quantum design of photosynthesis (on-line)

11:20

Jonas Zmuidzinas (CalTech, Pasadena): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas -
Kinetic inductance parametric amplifiers:
The next big thing for ALMA?
 (video)

11:50

Hartmut G. Roskos (Goethe-university, Frankfurt/M): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - Light-matter interaction in a 1D THz photonic crystal cavity: Ultrastrong co­upling and nonlinear optics (on-line)

12:20 - 14:00

Pietų pertrauka

14:00 - 15:30

Sesija 3
Pirmininkauja Molekulinių darinių fizikos skyriaus vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas

14:00

Leonas Valkūnas (FTMC): Models and Mechanisms of Reversible Regulation of Photosynthetic Light Harvesting

14:30

Irmantas Kašalynas (FTMC): Terahertz technologies: highlighted achievements and current challenges

15:00

Rokas Kondrotas, Marie Curie stipendiantas FTMC:
Current status and prospects of chalcogenide solar cells

15:30

Baigiamasis žodis

APROPOS 17 konferencija
2020 m. rugsėjo 30 d. - spalio 1 d.
Preliminari programa