Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2020. 04. 02 - 2020. 04. 03

10 metų mokslinės kompetencijos ir aukštųjų technologijų inovacijų


Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) jubiliejinis renginys, skirtas pirmajam reikšmingam etapui –
veiklos 10-mečiui paminėti.


2020 m. balandžio 2-3 d.
Renginys atidėtas iki 2020 m. rugsėjo mėn. dėl COVID-19 prevencijos
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Renginio vieta: Saulėtekio al. 3, Vilnius 
 

1 diena

9:30

Konferencijos pirmininko ir kviestinių svečių sveikinimo kalbos

9:45-10.30

Gintaras Valušis (FTMC): 10 years of scientific excellence and high-tech innovations
Apie FTMC istoriją ir svarbiausius pasiekimus

10.30

Albertas Žalys (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija): Policy of scientific excellence and FTMC role in innovation ecosystem

11:00

Kavos pertrauka

11:20

Gediminas Račiukaitis (FTMC): Laser technologies and evolution of laserindustries

11:50

Arūnas Šetkus (FTMC): Applied photonics: from bulk semiconductors to nanostructures

12:20

Eimutis Juzeliūnas (FTMC): Electrochemistry of silicon – towards a low-carbon economy

12:50

Pietų pertrauka

14:00

Gediminas Niaura (FTMC): Spectral markers for SERS probing the structure and bonding of molecules at electrochemical interface

14:30

Rienk van Grondelle (VU University, Amsterdam): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - The quantum design of photosynthesis

15:00

Leonas Valkūnas (FTMC): Models and Mechanisms of Reversible Regulation of Photosynthetic Light Harvesting

15:30

Kavos pertrauka

15:50

Braz Costa (President of TEXTRANET, VicePresident of ETP, General Manager of CITEVE): Kviestinis pranešimas -
Knowledge Based Textiles: the only possible future of textile industry in Europe

16.20

Ekskursijos kviestiniams svečiams FTMC laboratorijose ir technologiniame aukšte // Tarptautinės patariamosios tarybos posėdis (lygiagrečiai)

17:30

 

19:00

Klasikinės muzikos koncertas - NICO kamerinis orkestras, banketas
(Kongresų rūmai, Vilniaus g. 6-1, Vilnius)

2 diena

9:00

Thomas Chung-Kuang Yang (National Taipei University of Technology): Kviestinis pranešimas - 
The development of Heusler alloy as the hydrogen-production catalyst from ammonia disassociation and its hybridization with the intermediate-temperature solid oxide fuel cells

9:30

Vidmantas Gulbinas (FTMC): Temperature-Dependent Electronic Processes in Photoexcited Organometallic Perovskites

10:00

Steigvile Byčenkienė (FTMC): Climate change and environmental research

10:30

Kavos pertrauka

10:50

Antti Vasara (VTT, Helsinki): Kviestinis EARTO prezidento pranešimas -
Role of RTOs in boosting innovation ecosystems: case example VTT in Finland

11:20

Ludo Deferm (IMEC, Leuven): Kviestinis IMEC viceprezidento pranešimas, tba

11:50

Kristina Ananičienė (LITEK), Julius Paužolis (FIMTP): Pranešimas apie bendradarbiavimą su aukštųjų technologijų verslu - 10 years along with high-tech business

12:20

Audrius Alkauskas (FTMC): Pranešimas apie talentų grįžimą ir bendradarbiavimą užsienyje - Talents returns and overseas cooperation

12:50

Pietų pertrauka

14:00

Jonas Zmuidzinas (CalTech, Pasadena): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - Kinetic inductance parametric amplifiers: The next big thing for ALMA?

14.30

Hartmut G. Roskos (Goethe-university, Frankfurt/M): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - Light-matter interaction in a 1D THz photonic crystal cavity: Ultrastrong co­upling and nonlinear optics

15:00

Xi-Cheng Zhang (Rochester University): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas -
Recent Progress on THz Aqueous Science and Technology

15:30

Kavos pertrauka

15:50

Vieša Tarptautinės patariamosios tarybos narių diskusija su centro administracija ir Mokslo taryba

17:00

Baigiamasis žodis ir lazerių šou Saulėtekio Mokslo aikštėje