Naujienos ir renginiai

Renginiai ir skelbimai

2020. 09. 28 - 2020. 09. 29

10 metų mokslinės kompetencijos ir aukštųjų technologijų inovacijų


Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) jubiliejinis renginys, skirtas pirmajam reikšmingam etapui –
veiklos 10-mečiui paminėti.


2020 m. rugsėjo 28-29 d.
Fizinių ir technologijos mokslų centras
Renginio vieta: Saulėtekio al. 3, Vilnius 
 
Preliminari renginio programa:
 

2020 rugsėjo 28 d.

9:30

Konferencijos pirmininko ir kviestinių svečių sveikinimo kalbos

9:45-10.30

Gintaras Valušis (FTMC): 10 years of scientific excellence and high-tech innovations
Apie FTMC istoriją ir svarbiausius pasiekimus

10.30

Albertas Žalys (LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija): Policy of scientific excellence and FTMC role in innovation ecosystem

11:00

Kavos pertrauka

11:20

Gediminas Račiukaitis (FTMC): Laser technologies and evolution of laserindustries

11:50

Arūnas Šetkus (FTMC): Applied photonics: from bulk semiconductors to nanostructures

12:20

Eimutis Juzeliūnas (FTMC): Electrochemistry of silicon – towards a low-carbon economy

12:50

Pietų pertrauka

14:00

Antti Vasara (VTT, Helsinki): Kviestinis EARTO prezidento pranešimas - 
Role of RTOs in boosting innovation ecosystems: case example VTT in Finland

14:30

Ludo Deferm (IMEC, Leuven): Kviestinis IMEC viceprezidento pranešimas, tba

15:00

Kristina Ananičienė (LITEK), Julius Paužolis (FIMTP): Pranešimas apie bendradarbiavimą su aukštųjų technologijų verslu - 10 years along with high-tech business

15:30

Kavos pertrauka

15:50

Audrius Alkauskas (FTMC): Pranešimas apie talentų grįžimą ir bendradarbiavimą užsienyje - Talents returns and overseas cooperation

16.20

Ekskursijos kviestiniams svečiams FTMC laboratorijose ir technologiniame aukšte // Tarptautinės patariamosios tarybos posėdis (lygiagrečiai)

17:30

 Išvykimas į Kongresų rūmus

19:00

Klasikinės muzikos koncertas - NICO kamerinis orkestras, banketas
(Kongresų rūmai, Vilniaus g. 6-1, Vilnius)

2020 m. rugsėjo 29 d.

9:00

Vidmantas Gulbinas (FTMC): Temperature-Dependent Electronic Processes in Photoexcited Organometallic Perovskites

9:30

Steigvile Byčenkienė (FTMC): Climate change and environmental research

10:00

Braz Costa (President of TEXTRANET, VicePresident of ETP, General Manager of CITEVE): Kviestinis pranešimas -
Knowledge Based Textiles: the only possible future of textile industry in Europe

10:30

Kavos pertrauka

10:50

Rienk van Grondelle (VU University, Amsterdam): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - The quantum design of photosynthesis

11:20

Jonas Zmuidzinas (CalTech, Pasadena): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - Kinetic inductance parametric amplifiers: The next big thing for ALMA?

11:50

Hartmut G. Roskos (Goethe-university, Frankfurt/M): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas - Light-matter interaction in a 1D THz photonic crystal cavity: Ultrastrong co­upling and nonlinear optics

12:20

Xi-Cheng Zhang (Rochester University): Tarptautinės patarėjų tarybos nario kviestinis pranešimas -
Recent Progress on THz Aqueous Science and Technology

12:50

Pietų pertrauka

14:00

Leonas Valkūnas (FTMC): Models and Mechanisms of Reversible Regulation of Photosynthetic Light Harvesting

14.30

Irmantas Kašalynas (FTMC): Terahertz technologies: highlighted achievements and current challenges

15:00

Rokas Kundrotas, Marie Curie stipendiantas FTMC:
Current status and prospects of chalcogenide solar cells

15:30

Kavos pertrauka

 

APROPOS 17 konferencija
2020 m. rugsėjo 29 d. - spalio 1 d.

17:00

Lazerių šou Saulėtekio Mokslo aikštėje