Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 02. 19 - 2020. 02. 20

FTMC Metinė mokslinė konferencija 2020

 

2020 m. vasario 19-20 d. vyks
Fizinių ir technologijos mokslų centro
Metinė mokslinė konferencija

Saulėtekio al. 3, Vilnius
Konferencijų salėje A101
 


Vasario 19 d.

Konferencijos atidarymas, A101

G. Račiukaitis

Posėdžio pirmininkas

   

APLINKĄ TAUSOJANTI ENERGETIKA IR APLINKOSAUGOS TECHNOLOGIJOS

09:00

Algirdas Pabedinskas

Radioanglies sklaidos atmosferoje ir kaupimosi biosferoje tyrimas branduolinio objekto aplinkoje

09:20

Steigvilė Byčenkienė

Trumpaamžių klimato pokyčius sukeliančių teršalų tyrimai

   

FUNKCINĖS MEDŽIAGOS IR TECHNOLOGIJOS

09:40

Eimutis Juzeliūnas

Silicio elektrochemija tvarios energetikos plėtrai

10:00

Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė 

Skenuojančio elektrocheminio mikroskopo taikymas biologiniams paviršiams tirti

10:20

Kavos pertrauka

 

E. Tornau

Posėdžio pirmininkas

   

SUDĖTINGŲ SISTEMŲ DINAMIKA IR CHARAKTERIZAVIMAS

10:50

Audrius Alkauskas

Koherentinė elektronų pernaša šimtų nanometrų atstumu deimante

11:10

Irmantas Ratas

Triukšmo sužadinti makroskopiniai virpesiai neuroniniuose tinkluose

   

OPTOELEKTRONIKOS IR LAZERIŲ TECHNOLOGIJOS

11:30

Ignas Nevinskas

Terahercinės spinduliuotės žadinimo spektroskopija - naujas puslaidininkinių medžiagų ir darinių tyrimo būdas

11:50

Romualdas Trusovas

Dvimačių kristalų formavimas ir modifikavimas impulsine lazerine spinduliuote

12:10

Pietų pertrauka

 

A. Krotkus

Posėdžio pirmininkas

   

TEKSTILĖS TECHNOLOGIJOS IR TECHNINĖS TEKSTILĖS APRANGOS SISTEMOS

13:10

Diana Kubilienė

Balistinės apsaugos priemonių su aktyvia išmaniąja termoreguliacine sistema kūrimo aspektai

13:30

Laimutė Stygienė

Pluoštų su funkciniais priedais panaudojimo megztiems gaminiams tyrimai

   

NANOSTRUKTŪRIZUOTOS MEDŽIAGOS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISAI

13:50

Arūnas Stirkė

Bioelektriniai reiškiniai mielių ląstelėse

14:10

Ieva Plikusienė

Granuliocitų kolonijas stimuliuojančio faktoriaus receptoriaus - ligando sąveikos tyrimas visiško vidaus atspindžio elipsometrija

14:30

Kavos pertrauka

15:00-16:30

DISKUSIJA

ŽINIŲ KOMERCINIMAS - SPIN OUT'AI, LICENCIJAVIMAS, MTEP PASLAUGOS - KAS LABIAUSIAI TINKA IR PERSPEKTYVU FTMC

 

Vladas Lašas

verslininkas, visuomenininkas ir vizionierius

 

Justinas Katkus

UAB „Factobotics" vadovas ir Robotikos asociacijos valdybos narys

   Evaldas Pabrėža UAB „Integrated Optics" direktorius ir vienas iš steigėjų
  Viktorija Vaitkevičienė Koinvesticinis Fondas direktorė ir LitBAN valdybos narė
  Ričardas Valančiauskas MITA MTEP programų ir tarptautinio bendradarbiavimo sk. vedėjas
  Otilija Klimaitienė AAA Law Europos patentinė patikėtinė
  Svajus Asadauskas FTMC Cheminės inžinerijos ir technologijų sk. vyriausiasis mokslo darbuotojas
   Gintaras Valušis FTMC direktorius
   Gediminas Račiukaitis moderatorius, FTMC Mokslo tarybos pirmininkas

2020-02-19 17:00 (po diskusijos)
Vilniaus muzikos mėgėjų simfoninio orkestro koncertas
Programoje - lietuvių kompozitorių kūriniai 
Dirigentas Tadas Šileika
 


 Vasario 20 d.  
 

G. Niaura

Posėdžio pirmininkas

   

MATAVIMŲ TECHNOLOGIJOS IR PRIETAISAI

9:00

Rimantas Miškinis

Etaloninio laiko ir dažnio perdavimas šviesolaidiniais tinklais – UTC(LT) perspektyvos

   

MOLEKULINĖ ELEKTRONIKA IR NANOINŽINERIJA

9:20

Linas Labanauskas

Eksperimentinė plėtra FTMC organinės chemijos skyriuje

9:50

Martynas Gavutis

Veiksmingų biologinių membranų modelių link: teoriniai ir eksperimentiniai lipidų darinių ant kietų substratų tyrimai

10:20

Kavos pertrauka

 

E. Norkus

Posėdžio pirmininkas

10:50

Ramutis Drazdys

Nuo žvaigždžių iki ALD (apdovanojimas „Už gyvenimo pasiekimus“)

11:20

Arūnas Jagminas

Nanolapelinės struktūros vandens skaldymui ir optoelektronikai (apdovanojimas „Už mokslo pasiekimus)

11:50

Tomas Tolenis

Jaunatviškas proveržis optinių dangų srityje (apdovanojimas „Jaunatviškas proveržis“)

12:20

Irmantas Kašalynas

Difrakcinė optika ir III-Nitrido prietaisai, skirti teraherciniams dažniams ir tolimajam IR diapazonui (apdovanojimas „Už inovacijas“)

12:50

Pietų pertrauka

 

S. Asadauskas

Posėdžio pirmininkas

13:40

Aldona Balčiūnaitė

Naujų katalizatorių kuro elementams sintezė ir tyrimai (jaunasis akademikas)

14:10

Rasa Pauliukaitė

Nuo jutiklių iki poezijos (specialus prizas)

14:40

Kavos pertrauka

15:00

G. Račiukaitis

FTMC Mokslo tarybos posėdis

 

G. Valušis

Metinis FTMC direktoriaus pranešimas

   

Diskusijos