Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 02. 14 -

FTMC Metinė mokslinė konferencija – jau netrukus

Kitą savaitę, vasario 19-20 dienomis vyks Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Metinė mokslinė konferencija. Šiemet konferencijoje numatoma perskaityti daugiau nei 20 pranešimų, aprėpiančių įvairias veiklas, numatytas ilgalaikėse (2017-2021m.) FTMC mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programose. Taip pat vyks diskusijos apie žinių komercinimo galimybes ir perspektyvas FTMC, bei kitomis aktualiomis temomis.
 
 
Kasmetinėje mokslinėje konferencijoje centro direktorius prof. Gintaras Valušis metiniame pranešime tradiciškai apžvelgs 2019-tųjų metų FTMC mokslinius pasiekimus ir svarbiausius įvykius. Vienu iš svarbiausių pasiekimų prof. G. Valušis vadina pernai išaugusią mokslinių darbų kokybę:
 
„2019 m. centras „peržengė” dviejų šimtų aukščiausios kokybės mokslinių straipsnių ribą, bendras FTMC publikacijų skaičius – jau arti trijų šimtų. Tačiau, džiugina ne vien skaičiai: didžioji dalis FTMC mokslininkų darbų yra priskiriami pirmai ir antrai kvartilėms! Tai ženkliai didina mūsų darbų matomumą ir stiprina pozicijas nuožmioje tarptautinių projektų konkurencijoje. Turime trejetą skyrių, kurių projektų ir mokslinių paslaugų sutarčių vertės viršija 1 mln. eu per metus. Taip pat FTMC aktyviai įsijungė į EARTO (angl. European Association of Research & Technology Organisations) veiklas. Nuo šiol mums tampa lengviau įsijungti į europinius konsorciumus, rasti tarptautinių partnerių projektams, taip pat kalbėtis su industriniais lyderiais.”
 
Vos prasidėję 2020-tieji metai, nuo pirmųjų dienų taip pat nudžiugino žiniomis apie FTMC mokslininkų pasiekimus – mokslines publikacijas tarptautiniuose prestižiniuose žurnaluose. 
 
Žurnalas „Chemical Reviews" paskelbė FTMC Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vadovo prof. Eimučio Juzeliūno didelės apimties mokslinę studiją „Silicon Electrochemistry in Molten salts”. „Chemical Reviews" tarp pasaulio mokslo žurnalų pasižymi vienu aukščiausių cituojamumo rodikliu, žurnalo IF (angl. Impact factor) 2018 m. buvo 54,3.
 
Publikacijoje prof. E. Juzeliūnas kartu su Kembridžo universiteto prof. Derek John Fray pateikia savo tyrimų rezultatus apie elektrocheminį aukšto grynumo silicio išsiskyrimą ir įvertina silicio technologinius procesus, galinčius smarkiai sumažinti CO2 išskyrimą į aplinką ir - mažinti pasaulinį atšilimą.
 
 
FTMC Puslaidininkių optikos laboratorijos mokslo darbuotojo dr. Sauliaus Tumėno fundamentinį tyrimą „Solvent Effects on Composition and Structure of Thiolipid Molecular Anchors for Tethering Phospholipid Bilayers”, išspausdino patį aukščiausią pasaulyje citavimo reitingą šių tyrimų srityje turintis žurnalas „Applied Surface Science”. Tyrimas atskleidžia, kaip vyksta biologinių molekulių savitvarka.
 
Aukštų tarptautinės mokslo bendruomenės įvertinimų sulaukusioje publikacijoje, FTMC dr. S. Tumėnas su VU Gyvybės mokslų centro mokslininkų komanda parodė: jei siekiama integruoti gyvosios gamtos elementus - biologines fosfolipidų membranas ir laidžius metalinius paviršius, šių dviejų elementų sandūroje turi egzistuoti tam tikras molekulių netvarkos lygis. Tvarkios sistemos yra nerangios, sunkiai keičiasi. Tuo tarpu netvarkiosios lengvai persitvarko ir adaptuojasi. Keisdami sąlygas, mokslininkai gali nesunkiai suteikti kuriamai biologinei ir nebiologinei sandūrai pageidaujamų savybių.
 
 
Žurnalas „Nature Communications” publikavo FTMC Lazerinių technologijų skyriaus Kieto kūno lazerių laboratorijos mokslininkų dr. Andriaus Baltuškos ir dr. Audriaus Pugžlio straipsnį „Observation of extremely efficient terahertz generation from mid-infrared two-color laser filaments”.
 
Netiesinių reiškinių tyrimas THz spektrinėje srityje, esančioje tarpe tarp optinės (šviesa) ir elektroninės (mikrobangos) - viena iš mokslinių sričių, žadančių naujų proveržių medžiagotyroje. Netiesiniam medžiagos atsakui sukelti, reikia galingų spinduliuotės šaltinių. „Nature Communications” paskelbtame darbe įrodoma, kad THz generacijai naudojant šviesos gijas, sukeltas galingų infraraudonų šviesos impulsų, galima pasiekti rekordinį THz generacijos efektyvumą ir, svarbiausia, didelę sugeneruotų THz impulsų smailinę galią, kuri sąlygoja elektrinio lauko stiprumą, viršijantį 100 MV/cm. FTMC dr. A. Baltuška ir dr. A. Pugžlys, dirbdami tarptautinėje mokslininkų komandoje (vad. prof. S. Tzortzakis), pademonstravo, kad sugeneruoti impulsai yra pakankamai galingi tam, kad sukeltų netiesinius optinius procesus elektro-optiniuose kristaluose.
 
 
Sveikiname publikacijų autorius! Tegu taip sėkmingai startavę šie metai – jubiliejiniai FTMC veiklos 10-mečio metai - visiems centro darbuotojams būna produktyvūs, kupini reikšmingų mokslinių atradimų, įkvėpimo bei drąsos kurti.
 
„Mokslinė kūryba, kaip ir meninė, turi esminį bruožą – išskirtinumą. (…) Esame pakankamai kūrybingi, turime išradingų žmonių, tad nebijokime ir imkimės ambicingų tikslų. Atraskime save iš naujo, atskleiskime savyje naują mokslininką ir išradėją, kurkime savo originalias naujas medžiagas bei technologijas, išskirtines, aukštos pridėtinės vertės paslaugas. Sukurkime tai, ko dar nebuvo. Dalyvaukime ne tam, kad nepralaimėtume, o tam, kad laimėtume, patirdami ypatingą Kūrybos džiaugsmą!” - linki FTMC direktorius prof. G. Valušis.
 
Laukiame Jūsų vasario 19-20 dienomis FTMC Metinėje mokslinėje konferencijoje 2020.