Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 02. 16 -

Su Vasario 16-tąja, Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Mieli Kolegos, 

Su Vasario 16-tąja, Lietuvos Valstybės Atkūrimo Diena!

Švęsdami Laisvą Lietuvą, padėkokime tiems, kurie audringuose istorijos sūkuriuose kūrė ir stiprino, gynė ir saugojo mūsų Valstybę.

Prisiminkime ir pagerbkime visus, tausojusius ir puoselėjusius Lietuvos istorinį, kultūrinį bei mokslinį paveldą, tautos identitetą.

Šiandienos pasaulyje Nepriklausomą Lietuvą kasdien kuriame kiekvienas…

Tai – didžiulis iššūkis ir atsakomybė prieš ateities Lietuvos piliečius.

Tad auginkime Lietuvą. Jausdami Pagarbą ir Pareigą tikrosioms vertybėms.

Tautos Laisvei, Pilietiškumui, Kūrybai, Atsakomybei, unikaliai mūsų šalies Gamtai...

Tad išsaugokime Lietuvą, Nepriklausomą ir stiprią valstybę,

tokią, kuria didžiuotųsi mūsų vaikai ir anūkai. 

Pagarbiai, Gintaras Valušis