Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 04. 07 -

Prof. Gintaras Valušis išrinktas EARTO Valdybos nariu

Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) priimtas į Europos mokslinių tyrimų ir technologijos organizacijų asociacijos (EARTO) Valdybą (angl. Executive Board of European Association of Research and Technology Organisations). Po balandžio 3 d., penktadienį vakare pasibaigusio balsavimo EARTO Generalinėje Asamblėjoje paskelbta, kad FTMC direktorius akademikas Gintaras Valušis išrinktas EARTO Valdybos nariu.
 
„Labai džiaugiamės, kad buvome įvertinti ir pakviesti dirbti kartu su 22-jomis pačiomis stipriausiomis Europos mokslinėmis institucijomis. Iš viso EARTO asociacijai priklauso daugiau nei 350 Europos mokslinių centrų ir institutų, kurių pagrindinė veikla yra koncentruota į taikomuosius mokslinius tyrimus bei aukštųjų technologijų kūrimą ir vystymą. Mokslinių tyrimų organizacijos į EARTO priimamos tik po išsamios profesionalios mokslinės ir technologinės veiklų ekspertizės. EARTO Valdybą sudaro išskirtine veikla pasižyminčių mokslinių centrų atstovai.
 
Tad kvietimą tapti EARTO Valdybos nariu bei dalintis atsakomybe už asociacijos sprendimų priėmimą, mokslinės strategijos kūrimą ir kitas veiklas, priimame ne vien kaip aukštą FTMC mokslininkų pasiektų rezultatų bei aukštos pridėtinės vertės technologijų kūrimo įvertinimą, bet ir kaip tarptautinės mokslo bendruomenės pripažinimą, kad Centras žengia teisingu keliu, kad mūsų darbuotojų patirtis ir mokslinės žinios yra ypatingai vertinamos ir įdomios kitoms Europos mokslo ir technologijų institucijoms.” – sako FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis.
 
FTMC, didžiausia Lietuvoje mokslinių tyrimų įstaiga, į EARTO buvo priimtas pernai, liepos 25 d. Tai - vienintelė Lietuvos mokslinių tyrimų institucija, esanti šios organizacijos sudėtyje. Iš viso ši Asociacija vienija daugiau nei 15 tūkstančių aukščiausios kvalifikacijos Europos mokslininkų tyrėjų ir inovacijų kūrėjų. Prof. G. Valušis EARTO Vykdomojoje valdyboje dirbs su tokių organizacijų kaip vokiečių Fraunhoferio draugijos institutų, Suomijos VTT ar Airijos Tyndall, mokslininkais ir vadovais.
 
Pernai birželį, stipriausi šalies mokslo tyrimų centrai – FTMC, Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (LAMMC) bei Fizikos instituto Mokslo ir technologijų parkas – įkūrė Mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijų asociaciją „RTO Lithuania“. Ši organizacija yra EARTO nacionalinis atitikmuo ir jos tikslas skatinti narių tarpusavio bendradarbiavimą mokslinių tyrimų bei inovacijų srityse.
 
Šiemet balandį Fizinių ir technologijos mokslų centrui – FTMC – sukanka 10 metų. Tai - pirmaujantis regione tarptautinio lygmens fizikos, chemijos, technologijos mokslinių tyrimų ir technologijų kompetencijų vystymo centras, jame dirba daugiau nei 640 darbuotojų, daugiau nei 500 tyrėjų, studijuoja 97 doktorantai. FTMC vykdomi moksliniai tyrimai, skirti aukštųjų technologijų plėtrai ir žinių ekonomikos kūrimui Lietuvoje ir pasaulyje, kuriami nauji aukštos pridėtinės vertės prototipai. FTMC teikia mokslines paslaugas daugiau nei 380 šalies ir užsienio įmonių, mokslo ir technologijų parkuose bei LITEK klasteryje sudaromos sąlygos naujam aukštos pridėtinės vertės verslui atsirasti ir augti.