Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 04. 28 -

Skelbiami FTMC Mokslo tarybos rinkimai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų istatymo 32 str. 2 d., Fizinių ir technologijos mokslų centro įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500, 16.2 punktu ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-25:
 
1. Skelbiami Mokslo tarybos rinkimai 2020 m. birželio 29 d.
 
2. Sudarytos komisijos:
 
2.1. Centrinė rinkimų komisija:
 • Kristina Plauškaitė-Šukienė - mokslinė sekretorė, centrinės komisijos pirmininkė;
 • Jolanta Juodienė - Dokumentų valdymo tarnybos vadovė;
 • Jevgenija Jefremova - Teisės ir personalo skyriaus vadovė;
 • Linas Galkauskas - Ūkio skyriaus vadovas;
 • leva Druteikytė - Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyriaus duomenų apdorojimo inžinierė.
2.2. Rinkimų komisija (Savanorių pr. 231, Vilnius):
 • Evaldas Stankevičius - Lazerinių technologijų skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, komisijos pirmininkas;
 • Darius Germanas - Branduolinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotojas;
 • Marina Konstantinova - Branduolinių tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja.
2.3. Rinkimų komisija (Demokratų g. 53, Kaunas):
 • Vytis Aleksiejūnas - Finansų skyriaus buhalteris, komisijos pirmininkas;
 • Gintarė Bučienė - Dokumentų valdymo tarnybos vyresnioji administratorė;
 • Rasa Verbienė - Tekstilės medžiagų fizinių cheminių tyrimų skyriaus inžinierė.
3. Komisijos Mokslo tarybos rinkimus organizuoja vadovaujantis Mokslo tarybos rinkimų reglamentu.