Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 05. 11 -

Informacija dėl kandidatavimo į FTMC Mokslo tarybos narius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 32 str. 2 d., Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau - Centras) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500, 16.2 punktu ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-25, FTMC skelbia Mokslo tarybos rinkimus, kurie vyks 2020 m. birželio 29 d. (rinkimų komisijos):

  1. Mokslo tarybos rinkimuose kandidatuoti gali: Centro mokslo ir administracijos darbuotojai (dirbantys pagrindinėse pareigose), asmenys, atstovaujantys Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuotas kitas įstaigas, įmones ir organizacijas.
  2. Teisę kelti asmens kandidatūrą rinkimuose turi Centro mokslo ir administracijos darbuotojai ir Centro tikslų įgyvendinimu suinteresuoti juridiniai asmenys.
  3. Tais atvejais, kai kandidatuoja Centre dirbantys asmenys, jų kandidatūrą kelti gali Centro padaliniai, Centre dirbančių asmenų grupės, asmuo taip pat turi teisę pats kelti savo kandidatūrą. Visais atvejais būtinas rašytinis asmens, kurio kandidatūra keliama, sutikimas dalyvauti rinkimuose.
  4. Teikiant kandidatūras į Mokslo tarybos narius iki š.m. birželio 8 d. 16 val. Centrinei rinkimų komisijai el. paštu rinkimai@ftmc.lt turi būti pateikta ši informacija:

4.1. Rašytinis pasiūlymas dėl kandidatų, nurodant siūlomo kandidato vardą, pavardę, mokslo laipsnį, skyrių ir pareigas (pasiūlymai teikiami laisva forma, pavyzdys pridedamas).

4.2. Rašytinis kandidato sutikimas dalyvauti rinkimuose. Karantino laikotarpiu rašytiniu sutikimu bus pripažįstamas kandidato el. laiškas, kuriame asmuo nurodo, kad sutinka kandidatuoti.

4.3. Kandidato programiniai principai (ne daugiau kaip vieno A4 formato puslapio apimties). Centre dirbantiems kandidatams pateikti programinius principus yra privaloma, kandidatams iš kitų institucijų – pasirinktinai. Kandidatų programiniai principai bus skelbiami Centro intraneto puslapyje.

4.4. Originaliai pasirašyti dokumentai teikiami skenuoti (jei yra galimybė) ir word formatais.

4.5. Kandidatai iš kitų institucijų papildomai turi pateikti savo gyvenimo aprašymus arba trumpą prisistatymą.

  1. Kandidatai į mokslo tarybos narius turės galimybę savo programinius principus pristatyti vaizdo konferencijoje, kurios vaizdo įrašas bus skelbiamas Centro intraneto puslapyje. Vaizdo konferencijos data ir laikas bus patikslinti pasibaigus kandidatų registracijai.