Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 06. 09 -

Kandidatų į FTMC Mokslo tarybos narius sąrašai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 32 str. 2 d., Fizinių ir technologijos mokslų centro įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500, 16.2 punktu ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos rinkimų reglamentu, patvirtintu Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro direktoriaus 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-25, FTMC skelbia Mokslo tarybos rinkimus, kurie vyks 2020 m. birželio 29 d. (rinkimų komisijos).
 

IŠORINIŲ KANDIDATŲ
į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro
Mokslo tarybą
sąrašas 

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Mokslo laipsnis

Atstovaujama institucija

Pareigos

Kandidatūrą kelia

1.

Vidmantas Janulevičius

Magistro

Global BOD Group,
Lietuvos Pramonininkų konfederacija

Valdybos pirmininkas,
Vice-prezidentas

Optoelektronikos skyrius ir FTMC administracija

2. 

Kęstutis Jasiūnas

Magistro

UAB „Ekspla“, LINPRA prezidiumo narys, Lietuvos lazerių asociacijos narys

Generalinis direktorius

Lietuvos lazerių asociacija, Lazerinių technologijų skyrius

3. 

Artūras Jukna

Prof. Dr.

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Vyriaus. m. d.

Išsikėlė pats

4. 

Aivaras Kareiva

Prof. Habil. Dr.

Vilniaus Universitetas

Profesorius

Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius ir FTMC administracija

5.

Mantas Katinas

Magistro

Investuok Lietuvoje

Generalinis direktorius

Optoelektronikos skyrius ir FTMC administracija

6. 

Jonas Mažeika

Prof. Habil. dr.

VMTI Gamtos tyrimų centras

vyriausiasis m. d.

Branduolinių tyrimų skyrius

7. 

Sigitas Rimkevičius

Dr.

Lietuvos energetikos institutas

Direktorius

Branduolinių tyrimų skyrius ir FTMC administracija

8. 

Gintautas Tamulaitis

Prof. Habil. Dr.

Vilniaus universitetas

profesorius

Branduolinių tyrimų skyrius ir FTMC administracija


CENTRE IŠKELTŲ KANDIDATŲ
į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro
Mokslo tarybą
sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Mokslo laipsnis

FTMC Skyrius

Pareigos

Kandidatūrą kelia

1.

Steigvilė Byčenkienė

Dr.

Aplinkotyros skyrius

Vyr. m. d.

Aplinkotyros skyrius

2. 

Andrius Garbaras

Dr.

Branduolinių tyrimų skyrius

Vyr. m. d.

Branduolinių tyrimų skyrius

3. 

Paulius Gečys

Dr.

Lazerinių technologijų skyrius

Vyriaus. m. d.

Lazerinių technologijų skyrius

4. 

Vidmantas Gulbinas

Prof. habil. dr.

Molekulinių darinių fizikos skyrius

Vyriaus. m. d.

Molekulinių darinių fizikos skyrius

5. 

Eimutis Juzeliūnas

Prof. habil. dr.

Elektrocheminės medžiagotyros skyrius

Vyriaus. m. d.

Medžiagotyros ir korozijos laboratorija

6. 

Renata Karpič

Dr.

Molekulinių darinių fizikos skyrius

Vyr. m. d.

Molekulinių darinių fizikos skyrius

7. 

Irmantas Kašalynas

Dr.

Optoelektronikos skyrius

Vyr. m. d.

Optoelektronikos skyrius

8. 

Linas Labanauskas

Habil. Dr.

Organinės chemijos skyrius

Vyriaus. m. d.

Organinės chemijos skyrius

9. 

Linas Minkevičius

Dr.

Optoelektronikos skyrius

Vyr. m. d.

Optoelektronikos skyrius

10. 

Rasa Pauliukaitė

Dr.

Nanoinžinerijos skyrius

Vyriaus. m. d.

Nanoinžinerijos skyrius

11. 

Artūras Plukis

Dr.

Branduolinių tyrimų skyrius

Vyriaus. m. d.

Branduolinių tyrimų skyrius

12. 

Gediminas Račiukaitis

Dr.

Lazerinių technologijų skyrius

Vyriaus. m. d.

Lazerinių technologijų skyrius

13. 

Vitalija Rubežienė

Dr.

Tekstilės technologijų skyrius

Vyr. m. d.

Tekstilės technologijų skyrius

14. 

Arūnas Stirkė

Dr.

Funkcinių medžiagų ir elektronikos sk.

Vyr. m. d.

Funkcinių medžiagų ir elektronikos sk.

15. 

Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė

Dr.

Katalizės skyrius

Vyriaus. m. d.

Katalizės skyrius

16.

Marius Treideris

Dr.

Fizikinių technologijų skyrius

M.d.

Fizikinių technologijų skyrius

17. 

Linas Vilčiauskas

Dr.

Cheminės inžinerijos ir technologijų sk.

Vyr. m. d.

Cheminės inžinerijos ir technologijų sk.

18. 

Nerija Žurauskienė

Prof., dr. habil. proc.

Funkcinių medžiagų ir elektronikos sk.

Vyriaus. m. d.

Funkcinių medžiagų ir elektronikos sk.