Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 06. 30 -

Išrinkta naujoji FTMC Mokslo taryba

2020 m. birželio 29 d. įvyko Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Mokslo tarybos narių rinkimai.  
 
FTMC Mokslo tarybą, renkamą penkerių metų kadencijai, sudaro 17 narių. Iš jų slapto balsavimo metu renkami 11 FTMC darbuotojų ir 5 kitų įstaigų ar institucijų atstovai. Taip pat į FTMC Mokslo tarybą vieną atstovą deleguoja LR Švietimo, mokslo ir sporto (ŠMSM) ministerija.
 
Į naująją FTMC Mokslo tarybą buvo išrinkta vienuolika centro iškeltų kandidatų, kurie surinko daugiausia rinkėjų balsų (sąrašas abėcėlės tvarka):
 
dr. Steigvilė Byčenkienė, Aplinkotyros skyriaus vyr. m. d.;
prof. habil. dr. Vidmantas Gulbinas, Molekulinių darinių fizikos skyriaus vyriaus. m. d.;
prof. habil. dr. Eimutis Juzeliūnas, Elektrocheminės medžiagotyros skyriaus vyriaus. m. d.;
dr. Linas Labanauskas, Organinės chemijos skyriaus vyriaus. m. d.;
dr. Rasa Pauliukaitė, Nanoinžinerijos skyriaus vyriaus. m. d.;
dr. Gediminas Račiukaitis, Lazerinių technologijų skyriaus vyriaus. m. d.;
dr. Vitalija Rubežienė,  Tekstilės technologijų skyriaus vyr. m. d.;
dr. Arūnas Stirkė, Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus vyr. m. d.;
dr. Loreta Tamašauskaitė Tamašiūnaitė, Katalizės skyriaus vyriaus. m. d.;
dr. Linas Vilčiauskas Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriaus vyr. m. d.;
prof. dr. Nerija Žurauskienė, Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriaus vyriaus. m. d.;
 
Taip pat į naująją FTMC Mokslo tarybą pateko šie penki išoriniai kandidatai, rinkimų metu surinkę daugiausia balsų (sąrašas abėcėlės tvarka):
 
Vidmantas Janulevičius, „Global BOD Group“ valdybos pirmininkas, Lietuvos Pramonininkų konfederacijos prezidentas;
Kęstutis Jasiūnas, UAB „Ekspla“ generalinis direktorius, Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių asociacijos (LINPRA) prezidiumo narys, Lietuvos lazerių asociacijos valdybos narys;
prof. habil. dr. Aivaras Kareiva, VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius;
Mantas Katinas, „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius;
prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis, VU Fizikos fakulteto profesorius, Puslaidininkių fizikos katedros vedėjas.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybą deleguoja Studijų, mokslo ir technologijų departamento Mokslo skyriaus vyr. specialistę Jūratę Vlaščenkienę.
 
Centrinės FTMC Mokslo tarybos rinkimų komisijos duomenimis, balsavimo teisę rinkimų dieną turėjo 265 rinkėjai. Rinkimų dieną balsadėžėje rasti 234 biuleteniai, registruotu paštu balsavo 9, o išankstiniame balsavime - 10 rinkėjų. Suskaičiuoti 28 nepanaudoti (anuliuoti) rinkimų biuleteniai.
 
Naujai išrinkta FTMC Mokslo taryba 5 (penkerių) metų kadenciją pradės pirmuoju posėdžiu, kuriame išrinks FTMC Mokslo tarybos pirmininką. Posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 10 d., 16 val., D401 salėje, Saulėtekio al. 3, Vilnius.
 
Sveikiname naujai išrinktą FTMC Mokslo tarybą ir linkime sklandžių bei sėkmingų darbų!