Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 07. 01 -

FTMC įgyvendins keturis aukšto lygio MTEP (SMART) projektus

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC) vykdys keturis aukšto lygio MTEP (SMART) projektus. Šių projektų įgyvendinimui skirta apie 2,5 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.
 
2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.
 
FTMC vykdomi projektai prisidės prie informacinių ir ryšių technologijų, energetikos ir tvarios aplinkos, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų bei sveikatos technologijų ir biotechnologijų prioritetų įgyvendinimo.
 
Jaunojo mokslininko vadovaujamame projekte bus kuriama kompaktiška lazerinė sistema optiniam duomenų perdavimui tarp „CubeSat" klasės palydovų ir iš palydovo į žemę. Planuojama ištirti optinio signalo perdavimo charakteristikas naudojant skirtingus bangos ilgius (spektro ruože 1000-2050 nm), optimizuoti skaidulinius stiprintuvus, išvystyti optinio pluošto formavimo ir jo krypties stabilizavimo technologijas ir sukurti optinio ryšio modulio prototipą, kuris pagal svorį, matmenis ir elektrinės galios suvartojimą būtų tinkamas naudojimui „CubeSat“ klasės palydovuose.
 
Taip pat bus tiriamos perovskitinės kvantinio skaidymo medžiagos ir jų panaudojimas efektyviems kompoziciniams saulės elementams. Dabar plačiai naudojami silicio saulės elementai panaudoja tik mažiau nei pusę ultravioletinės, mėlynos ir žalios spalvų fotonų energijos. Didžioji energijos dalis virsta šiluma, kuri ne tik nenaudinga, bet dar ir mažina elementų našumą. Projekto metu planuojama sukurti efektyviai fotonus skaidančią ir ilgalaikiu stabilumu pasižyminčią medžiagą bei jos sluoksnio formavimo ant Si paviršiaus technologiją. Tikimasi pasiekti didesnį nei 80 % kvantinio skaidymo našumą, daugiau nei metų medžiagų stabilumą ir silicio saulės elementų našumo padidinimą daugiau nei trim absoliučiais procentais.
 
Bus tiriamos magneto-plazmoninės nanodalelės biologinių paviršių SERS analizei. Šio tarpdisciplininio projekto vykdymui ir naujų hibridinių magneto-plazmoninių nanodalelių kūrimui susitelkė skirtingų mokslo sričių ekspertai: lazerinių technologijų, Ramano spektroskopijos, organinės ir neorganinės sintezės, paviršiaus ir koloidų chemijos bei biospektroskopijos, o išvystyta nanomedžiagų technologija leis sukurtas nanostruktūras panaudoti plačioje biologinių paviršių tyrimų srityje.
 
Ketvirtasis projektas skirtas super-rezoliucinės ir didelio gylio optinės koherentinės tomografijos vystymui ir jos taikymams biomedicininių objektų vaizdinimui. Galutinis šio projekto tikslas bus išvystyti akies vaizdinimo technologiją, kuri galėtų pagerinti akių ligų diagnostiką. Tuo tikslu bus kuriamos optinės koherentinės tomografijos sistemos, kurios turėtų pasiekti labai aukštą rezoliuciją ir didelį vaizdinimo gylį tiek akies tinklainėje, tiek kituose biomedicininiuose bandiniuose.