Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 08. 17 -

In Memoriam. Vidimantas Kabelka (1948-2020)

Rugpjūčio 8 d. užgeso spalvingos, kontraversiškos asmenybės ilgamečio Fizikos instituto darbuotojo Vidimanto Kabelkos gyvybė.
 
Vidimantas Kabelka gimė 1948 m. Vilniuje žymaus kalbininko Jono Kabelkos šeimoje. Baigęs studijas Vilniaus Universiteto Fizikos fakultete liko dirbti Astronomijos ir Kvantinės Elektronikos katedroje. Jis buvo vienas pirmųjų Lietuvoje pradėjusių  eksperimentinius lazerių fizikos ir netiesinės optikos tyrimus. 1975 m. šių tyrimų pagrindu apgynė fizikos mokslų daktaro disertaciją.
 
1978 m. Lietuvos Mokslų akademijos Fizikos institute, įkūrus Lazerinės Optoelektronikos skyrių (LOES), jis buvo vienas pirmųjų šio skyriaus darbuotojų ir tapo skyriaus vadovo  J. Viščiako (instituto direktoriaus) pavaduotoju atliekančiu didžiąją dalį vadovo funkcijų. Jis subūrė jaunų ambicingų mokslininkų komandą. Pagrindinė skyriaus veiklos sritis buvo pikosekundinių lazerių kūrimas ir tobulinimas. Vėliau užmezgus ryšius su Maskvos, Sankt Peterburgo, Minsko mokslininkais, sukurti lazeriai buvo pradėti taikyti spektroskopijoje, netiesinėje optikoje, atmosferos zondavimui.  V. Kabelka kartu su bendraautoriais paskelbė virš 40 mokslinių publikacijų. Jis vadovavo dviem apgintoms daktaro (tuometinio mokslo kandidato) disertacijoms.  
 
V. Kabelka buvo įkvėpėjas sukuriant lazerinį kompleksą „Vijuka“, vėliau buvo vienas iš entuziastų, stimuliavusių pramoninės pikosekundinių lazerių gamybos pradžią.
 
Baigęs aktyvią mokslininko veiklą jis toliau domėjosi pasauliniais mokslo ir technikos pasiekimais, bendravo su buvusiais kolegomis, rašė mokslo populiarinimo straipsnius.
 
Neblėstantis Vidimanto Kabelkos optimizmas, uždeganti energija ilgam išliks jo mokinių, bendradarbių, visų jį pažinojusių atmintyje.
 
 
Atsisveikinimas su Vidimantu vyks rugpjūčio 18 d. nuo 17.30 iki 21 val. ir 19 d. nuo 9 iki 13 val. prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, M. Paco g. 4, Laidojimo paslaugų centro 1-oje salėje. Urna išnešama 13 val., laidojamas Antakalnio kapinėse, šeimos kape.

Šeima prašo Vidimantą pagerbti vienu gėlės žiedu. Jei norėtųsi prisidėti šeimai organizuojant laidotuves – Ramintos Kabelkaitės a/s LT62729009900402453.