Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 09. 11 -

Prof. dr. Rasa Pauliukaitė - FTMC Mokslo tarybos pirmininkė

Rugsėjo 10 d. pirmajame Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) naujosios Mokslo tarybos posėdyje jos pirmininke išrinkta FTMC Nanoinžinerijos skyriaus Funkcinių nanomedžiagų laboratorijos vadovė prof. dr. Rasa Pauliukaitė.
 
Į birželio mėn. naujai išrinktos FTMC Mokslo tarybos pirmininko postą kandidatavo trys tarybos nariai:  prof. dr. Rasa Pauliukaitė, dr. Gediminas Račiukaitis ir prof. dr. Nerija Žurauskienė. Po kandidatų prisistatymo ir diskusijų, slapto balsavimo metu balsų daugumą Mokslo tarybos pirmininke išrinkta prof. dr. R. Pauliukaitė. Mokslininkės kandidatūrą palaikė ir už ją balsavo dauguma - 10 iš 17 naujosios tarybos narių.
 
Taip pat pirmajame posėdyje atviru balsavimu FTMC Mokslo tarybos pirmininkės pavaduotoju vienbalsiai buvo išrinktas Molekulinių darinių fizikos skyriaus vadovas prof. dr. Vidmantas Gulbinas, o Mokslo tarybos sekretore tapo Katalizės skyriaus vadovo pavaduotoja dr. Loreta Tamašauskaitė - Tamašiūnaitė.
 
Po rinkimų naujai išrinkta FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. dr. R. Pauliukaitė dėkojo iki šiol šias pareigas ėjusiam FTMC Lazerinių technologijų skyriaus vadovui dr. G. Račiukaičiui ir pabrėžė bendradarbiavimo, siekiant išsikeltų tikslų, svarbą.
 
„Pirmiausia, noriu labai padėkoti dr. Gediminui Račiukaičiui už puikų Mokslo tarybos pirmininko pavyzdį, turėsiu pasitempti ir į ką lygiuotis. Šios kadencijos Mokslo tarybos laukia daug iššūkių. Vienas pagrindinių - tai sklandus centro statuso pakeitimas į viešąją įstaigą ir jos įstatų tobulinimas bei tvirtinimas. Mano, kaip pirmininkės šioje Taryboje, moto - bendradarbiavimas. Tiek su FTMC administracija ir direkcija, tiek Mokslo tarybos viduje, tiek su kitomis valstybinėmis, mokslo ir verslo institucijomis. Šio bendradarbiavimo tikslas - kad FTMC taptų žinomu tiek pasaulinio lygio mokslininkams, tiek patraukliu partneriu verslui. Galbūt šis tikslas bus pasiektas ne šios Mokslo tarybos kadencijoje, tačiau:
 
Pradžia juk visuomet sunki,
Nes įspūdžius naujus renki.
Kai pagalvoji, jog tai - ratas,
Tada visi sunkumai kratos -
Neturi pabaigos jis, nei pradžios,
Tad eikim ten, kur mintys mus vedžios.” – kalbėjo FTMC Mokslo tarybos pirmininkė prof. dr. R. Pauliukaitė, kurios 2019 m. išleista knyga „Chemija eiliuotai” pelnė specialų FTMC apdovanojimą „Už poeziją chemijoje”, o mokslinė ir kūrybinė veikla yra aukštai vertinama tarptautinės mokslo bendruomenės.
 
Naujoji FTMC Mokslo taryba penkerių metų kadencijai buvo išrinkta 2020 m. birželio 29 d. Tarybą sudaro 17 narių: 11 FTMC darbuotojų, 5 kitų įstaigų ar institucijų atstovai ir vienas LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos deleguotas atstovas.
 
Nuotraukos E. Voitechovič ir R. Stalionytės