Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 10. 08 -

Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojų pareigoms eiti

Vadovaujantis Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro (toliau – Centro) įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1500 „Dėl Lietuvos tekstilės instituto reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 302 „Dėl Chemijos instituto, Fizikos instituto ir Puslaidininkių fizikos instituto reorganizavimo“ pakeitimo“ 22.3 punktu ir Mokslo darbuotojų konkurso pareigoms eiti organizavimo tvarkos, patvirtintos Centro Mokslo tarybos 2017 m. sausio 19 d. nutarimu, 3 punktu, 2020 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. A-64, 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A-69.1 ir 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A-92:

1.  Skelbiamas konkursas į vyriausiųjų mokslo darbuotojų (toliau – vyriaus.m.d.), vyresniųjų mokslo darbuotojų (toliau – vyr.m.d.), mokslo darbuotojų (toliau – m.d.) ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų (toliau – j.m.d.) pareigas Centro moksliniuose padalinyje ilgalaikių mokslo programų vykdymui:

1.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
1.1.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.1.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.1.3. m.d. pareigoms – 2 vietos    

1.2. Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje (1200):
1.2.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.2.2. m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.3. Organinės chemijos skyriuje (1500):
1.3.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.3.2. m.d. pareigoms – 2 vietos    

1.4. Aplinkotyros skyriuje (2100):
1.4.1. m.d. pareigoms – 2 vietos    

1.5. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
1.5.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.6. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):
1.6.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.6.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.6.3. m.d. pareigoms – 3 vietos    

1.7. Nanoinžinerijos skyriuje (2500):
1.7.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.7.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.8. Elektroninių vyksmų laboratorijoje (3100):
1.8.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.9. Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):
1.9.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 2 vietos                         
1.9.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.9.3. m.d. pareigoms – 1 vieta     

1.10. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
1.10.1. vyr.m.d. pareigoms – 2 vietos   
1.10.2. m.d. pareigoms – 3 vietos   
1.10.3. j.m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.11. Optoelektronikos skyriuje (3500):
1.11.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.11.2. vyr.m.d. pareigoms – 2 vietos   
1.11.3. m.d. pareigoms – 1 vieta      

1.12. Metrologijos skyriuje (5100):
1.12.1. m.d. pareigoms – 1 vieta      
1.12.2. j.m.d. pareigoms – 3 vietos    

1.13. Tekstilės gaminių eksperimentinės plėtros skyrius (6300):
1.13.1. m.d. pareigoms – 1 vieta
      
2.  Skelbiamas konkursas į  vyriausiųjų mokslo darbuotojų, vyresniųjų mokslo darbuotojų, mokslo darbuotojų ir jaunesniųjų mokslo darbuotojų pareigas pagal mokslines tematikas:

2.1. Cheminės inžinerijos ir technologijų skyriuje (1100):
2.1.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Biokuro elementų technologijos",
2.1.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „(Foto)elektrochemiškai aktyvių sluoksnių formavimas ir taikymas energijos konversijos sistemose ",
2.1.3. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Inovatyvių trinčiai ir dilimui atsparių dangų kūrimas ir jų tribologinių bei fizikinių-mechaninių savybių tyrimai. Tribologinių savybių įtakos biomedicininiams procesams nagrinėjimas".

2.2. Elektrocheminės medžiagotyros skyriuje (1200):
2.2.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Nanodarinių, pasižyminčių antimikrobinėmis savybė-mis, sintezės ir veiklos ypatumų tyrimai".

2.3. Katalizės skyriuje (1300):
2.3.1. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Universalių katalizatorių kuro elementams paieška, formavimas ir apibūdinimas".

2.4. Medžiagų struktūrinės analizės skyriuje (1400):
2.4.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Plonasluoksnių saulės elementų kūrimas ir tyrimas",
2.4.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Hibridinių saulės elementų bismidų pagrindu tyrimai elektroninės mikroskopijos metodais".

2.5. Organinės chemijos skyriuje (1500):
2.5.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Fazių ribos tyrimai paviršiaus sustiprintos Ramano spektroskopijos metodais",
2.5.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Aplinkos objektų ir žmogaus veiklos produktų tyrimai skysčių chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu".

2.6. Aplinkotyros skyriuje (2100):
2.6.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Klimato kaitos švelninimo ir tvarios aplinkos vertinimo metodų ir technologijų plėtra".

2.7. Branduolinių tyrimų skyriuje (2200):
2.7.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Branduolinio gama rezonanso taikymas kietojo kūno procesams tirti",
2.7.2. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Jonizuojančios spinduliuotės generavimas didelio intensyvumo šviesos šaltiniais".

2.8. Lazerinių technologijų skyriuje (2300):
2.8.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Nanofotonikos principais paremtų optinių jutiklių technologijų vystymas",
2.8.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Daugiapluoščio lazerinio apdirbimo technologijų vystymas",
2.8.3. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Lazeriu inicijuotų selektyvaus metalizavimo tech-nologijų vystymas",
2.8.4. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Elektronų greitinimas lazerio spinduliuote ir antrinės spinduliuotės generavimas: modeliavimas ir charakterizavimas",
2.8.5. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Optinių pagrindų paviršių ėsdinimo tyrimai ir technologijų vystymas",
2.8.6. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Lazerinio mikroapdirbimo ultratrumpų impulsų lazeriais vystymas".

2.9. Molekulinių darinių fizikos skyriuje (2400):
2.9.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Perovskitai optoelektronikos prietaisams",
2.9.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Pavienių molekulių biofizika".

2.10. Elektroninių vyksmų laboratorijoje (3100):
2.10.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Žemabarjerių heterosandūrinių diodų kūrimas ir taikymas plačiajuostei elektromagnetinės spinduliuotės detekcijai",
2.10.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Naujų plazmoninių nanodarinių ir metamedžiagų tyrimas".

2.11.  Fizikinių technologijų skyriuje (3200):
2.11.1.  vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Metamedžiagų ir metapaviršių sąveikos su elektromagnetine banga tyrimai, fotolaidžių antenų spinduliavimo ir elektromag-netinio lauko energiją surenkančių antenų bei antenų sistemų tyrimai".

2.12.  Fundamentinių tyrimų skyriuje (3300):
2.12.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Galaktinių tėkmių poveikis galaktikų evoliucijai",
2.12.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Sudėtingų neuroninių tinklų dinamikos modeliavimas ir jų dimensijos redukcija".

2.13. Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyriuje (3400):
2.13.1. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Hibridinių struktūrų su lantano oksidų sluoksniais taikymas magnetinio lauko jutiklių kūrimui",
2.13.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Plonų metalų ir metalų oksidų sluoksnių bei nano-struktūrų taikymas biologinių jutiklių kūrime",
2.13.3. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Molekulių įspaudų technologijos pritaikymas ir tyrimai elektrai laidžių polimerų modifikavimui".

2.14. Optoelektronikos skyriuje (3500):
2.14.1. vyriaus.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Ultasparčioji terahercų optoelektronika",
2.14.2. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Terahercų dažnių ruožo šaltinių ir jutiklių su kvantinėmis struktūromis spektroskopija",
2.14.3. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Terahercų sužadinimo spektroskopija",
2.14.4. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Daugiasandūrinių saulės elementų technologijos ir tyrimai",
2.14.5. vyr.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Nepusiausvirinių krūvininkų dinamika puslaidininkiniuose nanodariniuose",
2.14.6. m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Ultrasparčioji puslaidininkinių nanodarinių terahercų spektroskopija ir išmanūs jutikliai",
2.14.7. j.m.d. pareigoms – 1 vieta, tema „Išorinio poveikio įtaka terahercų spinduliuotės taikymui telekomunikacijose ir pasyvūs optiniai komponentai".

3. Konkurso vykdymas

Konkurso vykdymo terminas: nuo 2021 m. vasario 8 d. iki vasario 12 d.

Dokumentų konkursui pateikimo tvarka: dokumentai pateikiami iki 2020 m. gruodžio 10 d. elektroniniu paštu rasa.kromkute@ftmc.lt arba pristatomi Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyriui (D417 kabinetas).

Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:
  • prašymas Centro direktoriaus vardu dalyvauti konkurse (nurodant konkrečią konkursinę vietą, į kurią pretenduoja kandidatas) ir teikiamų dokumentų aprašą (laisva forma);
  • gyvenimo aprašymas (curriculum vitae, cv);
  • mokslinės veiklos ir planų ateičiai aprašymas (laisva forma iki 1 psl.);
  • mokslinių darbų sąrašas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijos;
  • mokslo daktaro diplomo kopija;
  • savo nuožiūra kitus svarbius mokslinę kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus.