Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 10. 19 -

FTMC dalyvauja H2020 projekte „PULSATE”

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Lazerinių technologijų skyrius (vad. dr. G. Račiukaitis) kartu su aštuoniais partneriais iš Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės šį rudenį pradėjo įgyvendinti projektą „PULSATE” – „Fostering the PAN - European infrastructure for empowering SMEs digital competences in laser-based advanced and additive manufacturing”/„PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas”.
 
Šiam ketverių metų (48 mėn.) trukmės projektai Nr. 951998, startavusiam rugsėjo 1 d., skirtas 8 milijonų eurų finansavimas iš Europos Sąjungos H2020 programos pagal kvietimą DT-ICT-03-2020: „I4MS – skaitmeninės transformacijos: Lazerinė įranga pažangiai ir pridėtinei gamybai”.
 
Pasak projekto vadovo FTMC dr. G. Račiukaičio, pramonės skaitmeninimas yra ypatingai svarbus ES konkurencingumo didinimui ir kelia daug iššūkių. Lazeriu paremtos pažangiosios ir pridėtinės gamybos technologijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių skaitmeninės gamybos įgalinimo priemonių.  Tačiau labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) patiria daug sunkumų diegiant šias inovatyvias technologijas: būtinos investicijos sudėtingų technologijų integracijai į gamybos procesus. „PULSATE” projektu siekiama sumažinti visas minėtas kliūtis, kad MVĮ galėtų lengviau pritaikyti lazeriu grįstas technologijas ir būtų skatinama kurti įmonėms tinkamą lazerinę įrangą bei technologinius sprendimus.
 
„PULSATE” projekto metu bus sukurtas visos Europos tinklas, veikiantis „vieno langelio” principu, skatinantis MVĮ dalyvauti inovacijų ekosistemoje, apjungiant skaitmeninių inovacijų centrus (angl.: DIH - digital innovation hubs) su vieninga žinių, infrastruktūros ir paslaugų struktūra.
 
Projektą vykdo 6 kompetencijos centrų (AIMEN, FTMC, MTC, SINTEF, Fraunhofer IWS, CEA), paslaugų teikėjų (FundingBox, CLESGO) ir fotonikos pramonės asociacijos (EPIC) konsorciumas. Paslaugos įmonėms bus teikiamos per atvirus kvietimus testavimo eksperimentams, skaitmeninių paslaugų portalą, apjungiantį daugelį iniciatyvų, finansinės paramos labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms tiekimo mechanizmus.
 
„PULSATE” projektas yra tęsinys ES iniciatyvos I4MS (informacinių ryšių ir technologijų (IRT) inovacijos gaminančioms MVĮ), kurios pradžioje FTMC vykdė APPOLO projektą.
 
FTMC dalyvauja H2020 projekte „PULSATE”
 
FTMC dalyvauja H2020 projekte „PULSATE”
 
I4MS – tai Europos Komisijos remiama programa, skirta išplėsti gaminančių MVĮ skaitmenines inovacijas Europoje.