Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 10. 23 -

Lietuvos Prezidento vizitas FTMC: Mokslui būtinas valstybės dėmesys ir investicijos

Fizinių ir technologijos mokslų centre (FTMC) lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su patarėjais Švietimui, mokslui ir kultūrai bei Ekonominei ir socialinei politikai.
 
Pažintinio vizito FTMC metu, Prezidentas G. Nausėda domėjosi mikrolazerių kūrimo ir gamybos procesais, apžiūrėjo Optoelektronikos technologijų ir Branduolinių tyrimų skyriaus Masių spektrometrijos laboratorijas, bendravo su centro mokslininkais, doktorantais.
 
Šalies vadovą FTMC direktorius akademikas Gintaras Valušis ir Optoelektronikos skyriaus dr. Renata Butkutė centro švariose patalpose supažindino su FTMC fotonikos mokslininkų veikla, tarptautiniais projektais, mokslo ir verslo sinergijomis. Prezidentą sudomino inovatyvių gaminių ekspozicija, ateities medžiagų, įvairių komponentų gamybos technologiniai procesai, modernūs mikro, nano darinių prietaisai, aukščiausio lygio centro infrastruktūra.
Lietuvos vadovui ir jo komandai įspūdį paliko FTMC Masių spektrometrijos laboratorijoje, aprūpintoje moderniausia Baltijos šalyse įranga, vykdomas objektų datavimas radioaktyvios anglies metodu, vystomi tyrimai branduolinės energetikos srityje, kita centro mokslininkų veikla.
 
Po vizito FTMC, pažintį su stipriausiais šalies mokslo centrais Prezidentas pratęsė Vilniaus Universiteto Gyvybės mokslų centre (VU GMC), susipažino su čia vykdoma moksline veikla, aplankė laboratorijas. Vėliau G. Nausėda ir jo patarėjai su FTMC, VU bei GMC vadovais, centrų mokslininkais diskutavo apie šalies mokslo perspektyvas, finansavimo problemas, aptarė mokslo įtaką visuomenės ir šalies raidai. Pokalbyje dalyvavo FTMC mokslininkai prof. G. Valušis, prof. R. Pauliukaitė, dr. S. Byčenkienė, dr. L. Vilčiauskas ir dokt. A. Pabedinskas.
 
Diskusijos metu Prezidentas pabrėžė valstybės paramos mokslo plėtrai svarbą ir mokslininkų vykdomų tyrimų reikšmę aukštos pridėtinės vertės, tvarios ekonomikos vystymui:
 
„Lankydamas lyderiaujančius Lietuvos mokslo centrus dar kartą įsitikinau Lietuvos mokslo potencialu, mūsų šalies mokslininkų pajėgumais ir pasaulinio lygmens jų pasiekimais. Matau, kiek daug mūsų mokslininkai padarė ir kokiais dideliais žingsniais jie juda į priekį. Tačiau svarbu, kad pasiekus šį lygį būtina tapti įdomiems ir komerciškai. Mes turime prielaidas, kurios leistų mums atsispirti ir augti. Tam būtinas valstybės dėmesys mokslui. Mokslo komercializacija – pagrindas keisti ekonomikos modelį į žiniomis paremtą žalią ir inovatyvią Lietuvą“. – kalbėjo Prezidentas.
 
Daug dėmesio skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui, moderniai lyderiaujančių mokslo centrų infrastruktūrai, pažangioms mokslininkų vystomoms technologijoms, sulaukiančioms pasaulinio pripažinimo. Prezidentas atkreipė dėmesį, kad būtina šalinti biurokratinius trikdžius, neretai stabdančius šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros proveržį. Taip pat pabrėžė per mažą ir komplikuotą finansavimą, skiriamą fundamentiniams tyrimams, kurie yra pagrindas žinių komercinimui ir aukštųjų technologinių inovacijų plėtrai:
 
„Mokslo komercializacijos negali būti be fundamentinio mokslo. Komercinis mokslas negimsta tuščioje vietoje. Šiuo metu skaičiai byloja Lietuvos nenaudai, t.y., mokslo tiriamajai ir eksperimentinei plėtrai skiriama lėšų dalis šiuo metu sudaro tik 0,9 proc. bendrojo vidaus produkto. Tuo tarpu daugelis kitų šalių tam skiria 2-3 proc. BVP. Žinoma, su tokiomis biudžetinėmis lėšomis kalbėti apie paspirtį fundamentiniam mokslui – nėra kaip.“ – sakė Lietuvos vadovas.
 
Susitikimo metu Prezidentas G. Nausėda taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje būtina sudaryti sąlygas talentingiems jauniesiems mokslininkams vykdyti tyrimus, suteikti palankias doktorantūros ir mokslinių tyrimų finansavimo sąlygas.
 
„Šalies vadovo dėmesys džiugina ir yra labai svarbus, nes tai įrodo, kad valstybė vis labiau įvertina išsilavinimo, mokslo žinojimo, kompetencijų ugdymo, talentų pritraukimo į mokslinius centrus svarbą. Tampa vertinamas mokslininkų gebėjimas paversti sukauptas žinias ne tik verslo,  bet ir kitų, valstybei itin svarbių, sričių sėkme. Juk mokslo žinios yra valstybės sėkmės pagrindas. Svarbiausia, kad atsiranda dalykiškas dialogas tarp prezidentūros ir lyderiaujančių mokslo centrų, tad diskusijos metu aptarėme galimybes susitikti periodiškai. Tai duotų efektyvų rezultatą šalies mokslo plėtrai ir valstybė galėtų pasiųsti pasauliui reikšmingą žinią: mūsų šalis vertina mokslą, įgalinantį kurti aukštos pridėtinės vertės ekonomiką bei garsinti Lietuvą.” – po Prezidento vizito kalbėjo FTMC direktorius prof. G. Valušis.
 
„Medžiagų inžinerijos – bismidų srityje FTMC esame pasiekę labai aukštą mokslinės kompetencijos lygį. Taikome šias medžiagas nuo 2006 m. ir šiuo metu  jau esame pripažinti bismidų srities lyderiai tarptautiniu mastu, reitinguojami pasaulio lyderių trejetuke. Todėl Lietuvos vadovo dėmesys mūsų veiklai yra labai svarbus mūsų kompetencijų pripažinimas, o taip pat - mokslo reikšmės valstybės ekonomikai ir gyvenimui bendrąja prasme svarus įvertinimas. Nes tik per mokslą yra pasiekiama šalies pažanga.” –   sakė FTMC Optoelektronikos skyriaus dr. Renata Butkutė.
 
Prezidentūros delegacija vizito FTMC metu taip pat domėjosi mokslo populiarinimo, kultūrinėmis veiklomis, kuriomis garsėja centras. Šalies vadovą sudomino FTMC eksponuojama prof. E. Norkaus numizmatikos paroda „Mokslas ir mokslininkai ant monetų ir banknotų” ir prof. R. Pauliukaitės padovanota knyga „Chemija eiliuotai”.
 
Reportažas apie Lietuvos Prezidento vizitą - LNK televizijos žinių laidoje (nuo 19:47 min.): https://lnk.lt/video/zinios/110913
 
Nuotraukos: R. Dačkaus /LR Prezidento kanceliarija ir A. Plotnikovo.