Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 11. 05 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Kastytis Zubovas

2020 m. lapkričio 5 d. 16 val. Virtualiame kambaryje Nr. 1 vyks seminaras - atvira diskusija:
 
Quo vadis, FTMC?
Aktyvių galaktikų tėkmės
Dr. Kastytis Zubovas (Fundamentinių tyrimų skyrius) 

Intro
Per pastaruosius 20 metų buvo nustatyta, jog aktyvūs galaktikų branduoliai turi labai reikšmingą poveikį galaktikų evoliucijai. Iš branduolių pučiantys beveik sferiški reliatyvistiniais greičiais judančių dalelių vėjai sukuria didelio masto tėkmes. Šios, savo ruožtu, išstumia dujas iš galaktikos ir stabdo žvaigždžių formavimąsi, ir/arba suspaudžia dujų debesis, taip žvaigždžių formavimąsi pagreitindamos. Abu procesai gali vykti lygiagrečiai, bet skirtingomis laiko skalėmis ir skirtingose galaktikose vietose. Pačių tėkmių savybės – energijos ir judesio kiekio pernašos sparta – koreliuoja su aktyvaus branduolio šviesiu, tačiau ši koreliacija pasižymi didele sklaida. Sklaida greičiausiai kyla todėl, kad aktyvaus branduolio šviesis kinta sparčiau, nei tėkmė gali sureaguoti. Geras tėkmės savybių supratimas, kaip ir ilgalaikio jų poveikio žvaigždėdarai analizė, gali leisti nustatyti aktyvaus branduolio šviesio kitimo istoriją per pastaruosius kelis milijonus metų individualiose galaktikose.
Pranešime apžvelgsiu teorinius aktyvių branduolių kuriamų tekmių modelio pagrindus, esminius pastarųjų metų rezultatus ir numatomas vystymosi kryptis artimiausioje ateityje.
 
Seminarą moderuos: dr. Audrius Alkauskas.
 
 
Renginys vyks nuotoliniu būdu per MS Teams. Nuoroda: https://bit.ly/3mGnI2Y