Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 11. 20 -

J. PAURAITĖS-DUDEK disertacijos gynimas 2020-11-20

2020 m. lapkričio 20 d. 14 val., FTMC seminarų salėje D401 (Saulėtekio al. 3, Vilnius) ir Virtualiame kambaryje Nr. 1 vyks doktorantės

JULIJOS PAURAITĖS-DUDEK disertacijos gynimas

SUBMIKRONINIŲ AEROZOLIO DALELIŲ KILMĖS IR FIZIKINIŲ-CHEMINIŲ PARAMETRŲ ĮTAKA ATMOSFEROS ŠILUMINEI PUSIAUSVYRAI

Mokslinis vadovas: dr. Vidmantas Ulevičius 

Disertacijos gynimo taryba:
Pirmininkas - dr. Laurynas Juodis (VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras),
doc. dr. Alytis Gruodis (Vilniaus universitetas),
doc. dr. Dainius Jasaitis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas),
dr. Galina Lujanienė (Fizinių ir technologijos mokslų centras),
dr. Dainius Martuzevičius (Kauno technikos universitetas).

Disertaciją galima peržiūrėti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose.

Daktaro disertacija 

Kviečiame disertacijos gynime dalyvauti nuotoliniu būdu.