Naujienos ir renginiai

Naujienos

2020. 12. 03 -

„Quo vadis, FTMC?" seminaras. Zigmas Balevičius

2020 m. gruodžio 3 d. 16 val. Virtualiame kambaryje (MS Teams) vyks seminaras - atvira diskusija:

Quo vadis, FTMC?
Nanofotonikos principais paremtų optinių jutiklių technologijų vystymas: Kur eini?
doc., dr. Zigmas Balevičius
(Lazerinių technologijų skyrius, Plazmonikos ir nanofotonikos lab.)

Intro
Seminare bus pristatyti moksliniai tyrimai, susiję su paviršinių elektromagnetinių bangų taikymų optiniams jutikliams. Nagrinėjami optiniai atsakai nanofotoninėse struktūrose metalas/dielektrikas bei  fotoninis kristalas/dielektrikas. Stipriosios sąveikos efekto panaudojimas plazmonika paremtais optiniais jutikliais. Bus aptariami paviršinių plazmoninių bangų bei paviršinių Bloch‘o bangų privalumai bei trūkumai optinių jutiklių technologijose. Taip pat šių paviršinių sužadinimų dispersinių saryšių ypatumai, nulemiantys optinių jutiklių charakteristikas. Apibendrinant bus pasiūlyti sprendimai siekiant sumažinti nuostolius metaluose bei praplėsti tokios rūšies optinių jutiklių galimybes.

Seminarą moderuos: dr. Mindaugas Gedvilas

SKELBIMAS

Renginys vyks nuotoliniu būdu per MS Teams. 
Nuoroda: https://bit.ly/2HPCXrE