Naujienos ir renginiai

Naujienos

2021. 02. 05 -

Sveikiname FTMC mokslininkus - Lietuvos mokslo premijos laureatus!

Vasario 4 d. Lietuvos mokslų akademija (LMA) paskelbė 2020-tųjų Lietuvos mokslo premijos laureatus. Šiemet net dvi Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) mokslininkų grupės už savo mokslinę veiklą buvo įvertintos šiuo prestižiniu apdovanojimu.
 
Fizinių mokslų srityje Lietuvos mokslo premija už ciklą „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais“ apdovanoti prof. habil. dr. Albertas Malinauskas, FTMC Organinės chemijos skyriaus vadovas ir prof. habil. dr. Gediminas Niaura, FTMC Spektroelektrochemijos laboratorijos vadovas.
 
Gediminas Niaura FTMCAlbertas Malinauskas FTMC
Iš kairės: prof. habil. dr. Gediminas Niaura ir prof. habil. dr. Albertas Malinauskas
 
Lietuvos mokslo premija Technologijos mokslų srityje skirta dr. Gediminui Račiukaičiui, FTMC Lazerinių technologijų skyriaus vadovui, dr. Mindaugui Gedvilui ir dr. Pauliui Gečiui už eksperimentinės plėtros darbą „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui". Penkiolikos metų (2005–2019) darbų ciklą pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC), UAB „Ekspla", UAB „Elas", ir UAB „Precizika Metrology".
 
Gediminas Račiukaitis FTMC
dr. Gediminas Račiukaitis
 
„Sveikiname Lietuvos mokslo premijos laureatus! Didžiuojamės Jūsų puikiais darbais ir išskirtiniais pasiekimais, Jūsų tarptautiniu pripažinimu. Linkime ir toliau kurti ilgalaikę vertę centrui ir šaliai, telkti kūrybingą jaunuomenę siekiant naujų mokslo proveržių ir žėrinčių inovacijų atsiradimo.” – FTMC mokslininkus pasveikino ir prestižiniu įvertinimu džiaugėsi FTMC direktorius akademikas Gintaras Valušis ir visa centro bendruomenė.
 
Prof. habil. dr. A. Malinauskas atsiųstame laiške nuoširdžiai dėkojo už sveikinimus savo ir kolegos prof. habil. dr. G. Niauros vardu:
 
„Pirma mano momentinė mintis, sužinojus apie premijos skyrimą buvo ši: tai yra lyg ir kažkurio mano ir mano draugo Gedimino Niauros darbo bei gyvenimo periodo įrėminimas, prabėgusių 15 darbo metų reziumė. Lyg dabar pereitume į kitą, dar nesuvoktą, brandesnį, naują gyvenimo etapą. Be abejo, labai smagu, kad tai yra garbingos komisijos, tam tikra prasme mūsų kolegų, duotas įvertinimas.”  - rašė Mokslo premijos laureatas A. Malinauskas.
 
M. Gedvilas, P. Gečys FTMC
Iš kairės: dr. Mindaugas Gedvilas ir dr. Paulius Gečys
 
Pasak jaunųjų mokslininkų FTMC dr. P. Gečio ir dr. M. Gedvilo, šis apdovanojimas - tai didžiausias galimas įvertinimas, už nuveiktus mokslo darbus. Tai tarsi patvirtinimas, kad nueitas mokslininko kelias buvo teisingas, ir didžiulė motyvacija bei atsakomybė ateičiai eiti savo pasirinktu mokslininko keliu, kuriant lazerines technologijas Lietuvoje ir garsinant Lietuvą, kaip Pasaulinį lazerinių technologijų lyderį. Taip pat jaunieji mokslininkai perdavė didžiulę padėką už nuolatinį palaikymą ir padiktuotą teisingą mokslininko kelią savo ilgamečiam vadovui FTMC dr. Gediminui Račiukaičiui, su kuriuo kartu pelnė šį kiekvienam šalies mokslininkui svarbų apdovanojimą - Lietuvos mokslo premiją.
 
Nuoširdžiai sveikiname Laureatus!
 
Lietuvos mokslo premijos nuo 1993 m. kasmet skiriamos už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos darbus.