Naujienos ir renginiai

Naujienos

2021. 02. 12 -

PULSATE - viskas, ką būtina žinoti apie 1-ąjį atvirąjį kvietimą

Įmonės kviečiamos teikti paraiškas ir gauti iki 150 tūkst. EUR finansavimą inovatyvių lazerinių sistemų diegimui (technologijų perdavimo eksperimentams (TTE)), siekiant skaitmenizuoti gamybos procesus, taip pagerinant veiklos produktyvumą, lankstumą bei suderinamumą. Bus finansuojami projektai, apimantys sukūrimą inovatyvių lazerinės, pagalbinės ir programinės įrangos bei procesų, pritaikytų lanksčiajai gamybai bei tenkinančių kitus gamybinės mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) poreikius, bei skaitmeninimo priemonių diegimą.
 
Vasario 12 d. 16:00 val. (Lietuvos laiku) vyks informacinis renginys (vebinaras): „PULSATE - Viskas, ką jums būtina žinoti apie 1-ąjį atvirąjį kvietimą". 
 
Būtina išankstinė REGISTRACIJA. Registracijos nuoroda: https://register.gotowebinar.com/register/4830698151838906891
 
FTMC Lazerinių technologijų skyrius kartu su aštuoniais partneriais iš Ispanijos, Norvegijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos ir Jungtinės Karalystės įgyvendina ES H2020 projektą PULSATE „PAN-Europinės infrastruktūros, stiprinančios MVĮ skaitmenines kompetencijas lazeriais paremtoje pažangioje ir pridėtinėje gamyboje, sukūrimas“.
 
PULSATE yra nauja PAN-Europinė infrastruktūra, skirta skatinti lazeriais paremtų pažangių ir pridėtinės gamybos technologijų (LBAAM – Laser-Based Advanced and Additive Manufacturing) diegimą, kurios sustiprins MVĮ ir šiek tiek didesnių kompanijų skaitmeninę kompetenciją.
 
Pirmuoju PULSATE kvietimu tikimasi eksperimentams paskirstyti 1,51 mln. EUR (iki 150 tūkst. EUR vienam eksperimentui) 10-iai paraiškų, atrinktų dalyvauti PULSATE palaikymo programoje.
 
Kvietimas atviras nuo 2021 m. Vasario 8 d., 00:00 CET (Briuselio laiku). 
 
Atrinkti projektai taps 13 mėnesių trukmės PULSATE programos dalimi, kurią sudaro:
  • Techninė pramonės ekspertų pagalba;
  • Parama verslo plėtrai;
  • Iki 150 tūkst. EUR finansavimas vienam eksperimentui;
  • Viešinimas žiniasklaidoje;
  • Galimybė gauti privatų ir viešą finansavimą.
Kas gali teikti paraiškas:
Projektas turi būti pasiūlytas konsorciumo, apimančio mažiausiai 2 MVĮ arba šiek tiek didesnes įmones, veikiančias kaip:
  • Technologijų tiekėjas (sistemos integratorius): bet koks subjektas, kuris projektuoja, kuria ar pertvarko, programuoja, diegia, modifikuoja, platina ar tiekia sistemas ir (arba) technologijas LBAAM.
  • Gamybos įmonė (galutinis vartotojas / technologijos naudotojas): bet kuris subjektas, užsiimantis fiziniu ar cheminiu medžiagų ar komponentų pavertimu naujais produktais. Bent vienas konsorciumo narys privalo būti gamybos įmone.
Nauda kiekvienam eksperimento dalyviui:
  • Technologijų tiekėjui: naujas produktas, atitinkantis gamybos sektoriaus poreikius
  • Galutiniam vartotojui: sistemos prototipo, pritaikyto konkrečiai jo darbo aplinkai, patvirtinimas
 
Kvietimas atviras iki 2021 m. balandžio 22 d.