Naujienos ir renginiai

Naujienos

2021. 10. 01 -

2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursas

Lietuvos mokslo premijų komisija kviečia teikti paraiškas fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų bei eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbų 2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.
 
Darbai 2021 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2021 m. spalio 1 d.
 
Lietuvos mokslo premijų nuostatai skelbiami http://www.lma.lt/lietuvos-mokslo-premijos-1
 
Fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų darbus premijai gauti siūlo aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai. Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su aukštosiomis mokyklomis arba mokslinių tyrimų institutais. Būtina nurodyti darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Lietuvos mokslo premijai gali būti siūlomi ne anksčiau nei per pastaruosius 15 metų atlikti darbai. Darbai turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
 
 
Privalomi dokumentai:
1. Darbas;
2. Parašais patvirtintas darbą teikiančių institucijų pristatymas;
3. Darbo anotacija iki 10 000 spaudos ženklų;
4. Anotacija, skirta visuomenei, žiniasklaidai, iki 1000 spaudos ženklų;
5. Darbą sudarančių autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas;
6. Autoriaus (-ių) anketa (-os);
7. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.
 
Turintys tik spausdintas monografijas ir knygas teikia jas po 3 egz., sudėdami į 3 atskirus aplankus, dėžutes ir pan., ant jų turi būti užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.

Monografijas, knygas bei institucijų pristatymo originalus siųsti arba atnešti adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius.
Informacija tel. 8 604 44826, el. p. l.milosiene@lma.lt, tel. 8 602 68812, el. p. e.baroniene@lma.lt