Doktorantūra

Atgal

Metalinių ir dielektrinių dangų paruošimas ir tyrimas

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Alexandr Belosludtsev 
 
LT - Metalinių ir dielektrinių dangų paruošimas ir tyrimas  

Metalinės ir dielektrinės dangos atranda vis daugiau naujų pritaikymų. Neseniai buvo parodyta keletas unikalių pritaikymų jutikliams, išmaniesiems langams, lazeriniams elementams ir kt. Kiekvienam naujam elementui būtina atlikti plazmos reakcijų, paviršiaus modifikacijų, medžiagos augimo ir galutinės struktūros tyrimus. Šis dokturantūros studijų baigiamasis darbas bus susijęs su optimizavimu, įvairių metalinių ir dielektrinių dangų auginimu, galutinio elemento struktūros ir savybių analize. 

EN - Preparation and investigation of metal and dielectric coatings 

Metal and dielectric coatings are finding more and more new applications in coatings technologies. Recently it was shown several unique applications in sensors, smart windows, laser elements and other. For each novel element, it is necessary to make investigation of plasma reactions, surface modifications, material growth and final structure investigation. The particular PhD theses will be related to the investigation and optimization of the preparation process, growth of various metal and dielectric coatings, analysis of structure and properties of final element.