Doktorantūra

Atgal

Lazerinis polimerų 3D apdirbimas ultratrumpais lazerių impulsais

N 002 Fizika / Physics
dr. Paulius Gečys

LT - Lazerinis polimerų 3D apdirbimas ultratrumpais lazerių impulsais

Lazerinėms kompanijoms vystant naujus ultratrumpų impulsų lazerinius šaltinus atsiranda naujų funkcionalumų tokių kaip GHz ar MHz papliūpų generacija. Medžiagų apdirbimas GHz papliūpomis susilaukė itin didelio susidomėjimo iš mokslininkų bei pramonės atstovų. Visgi polimerų lazerinis apdirbimas GHz ir MHz papliūpomis nėra išsamiai ištirtas. Didėjant 3D paviršių formavimo poreikiui, vis dar susiduriama su grįžtamojo ryšio tarp apdirbimo proceso bei formuojamos paviršiaus geometrijos problema. Dažnai stebimi neatitikimai tarp užduotos bei suformuotos paviršiaus geometrijos. Tad šio darbo tikslas – vystyti lazerinio polimerų apdirbimo ultratrumpųjų lazerio impulsų GHz ir MHz papliūpomis technologiją bei įdiegti aktyvią formuojamo 3D paviršiaus stebėseną bei kontrolę. Darbo metu vystysime našų polimerų 3D apdirbimą siekiant aukštos apdirbimo kokybės bei spartos. Taip pat diegsime paviršiaus matavimo bei lazerinio apdirbimo parametrų korekcijos kontrolės techninius sprendimus pagrįstus konfokalinės profilometrijos sprendimais.

EN - 3D laser processing of polymers with ultrashort pulsed lasers

As laser companies develop new ultrashort pulse laser sources, a new possibilities arise for GHz or MHz pulse burst generation. The processing of materials with GHz bursts has attracted a lot of interest from scientists and industry representatives. However, laser processing of polymers at GHz and MHz bursts has not been studied in detail. Due to the need to form 3D surfaces, there is still a problem of feedback between the machining process and the formed surface geometry. Discrepancies between the given and surface geometry are often observed. Therefore, the goal of this work is to develop the technology of laser processing of polymers with ultrashort laser pulses in GHz and MHz bursts and active monitoring and control of the formed 3D surface. During the dissertation work, we will develop efficient 3D processing technology for polymers concentrating on high processing quality and speed. We will also implement confocal profilometry solutions based on surface measurement and laser processing parameters correction algorithms.