Doktorantūra

Atgal

Specializuotos IBS optinės dangos kvantinių kompiuterių sistemoms

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Lina Grinevičiūtė 
 
LT - Specializuotos IBS optinės dangos kvantinių kompiuterių sistemoms
 
Visas pasaulis lenktyniauja kas sukurs geriausiai funkcionuojantį kvantinį kompiuterį. Valstybės kuria nacionalines laboratorijas bei didžiuliais resursais finansuoja vietines kompanijas dirbančias kvantinių technologijų srityje. Optiniai komponentai yra neatsiejama dalis nuo šios technologijos jonų pagavimo (Ion Traping) ir neutralių atomų (Neutral atoms) tipuose. Fazinės plokštelės, optiniai filtrai, plačiajuosčiai veidrodžiai ir plačiajuosčiai poliarizatoriai yra komponentai naudojami kiekviename tokio tipo kvantiniame kompiuteryje visame pasaulyje. Šiuo metu sprendžiama kaip kuo labiau sumažinti sistemos dydį, to pasėkoje rinkoje atsiranda poreikis turėti kuo platesniam bangų ruožui ir geram spektro atsakui tinkančius optinius komponentus (ypatingai didelis poreikis UV bangų regione). Šiuo metu esantys sprendimai pasižymi per siauru spektriniu ruožu arba netenkina spektrinių reikalavimų, todėl matome poreikį ieškoti sprendimų kaip patobulinti rinkoje esančias optiniams komponentams naudojamas dangas.
 
EN - Specialized IBS optical coatings for quantum computing systems

Description not available