Doktorantūra

Atgal

Sumanių tekstilinių kompozicijų kūrimas ir tyrimas

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė
 
LT - Sumanių tekstilinių kompozicijų kūrimas ir tyrimas 

Sumanios tekstilinės kompozicijos sulaukia didžiulio dėmesio kuriant integruotus dėvimuosius produktus dėl savo unikalių savybių, tokių kaip didelis lankstumas, atsparumas dilimui ir plovimui, mechaninis stiprumas ir itin svarbios jutiminės savybės. Tekstilės funkcionalizavimas kuriant sumanias kompozicijas siejamas su integravimu dėvimųjų jutiklių, kurie geba suteikti vertingos informacijos apie naudotojo sveikatą, stebint jį kasdienėje natūralioje aplinkoje. Be fiziologinių matavimų, tekstiliniai jutikliai taip pat gali būti naudojami saugos problemoms nustatyti ir grėsmėms aptikti. Naujosios kartos e-tekstilę galima įsivaizduoti kaip visiškai integruotą, tačiau neinvazinę kompoziciją su pagerintomis optoelektrinėmis ir mechaninėmis savybėmis, kuri sunaudoja minimalų energijos kiekį arba turi savarankiškai veikiančias funkcijas. Disertaciniame darbe numatoma kurti lanksčius tekstilinius jutiklius, reaguojančius į užsibrėžtų rodiklių pasikeitimą. Tuo tikslu tekstilės medžiagos bus dengiamos laidžių polimerų ir nanostruktūrų kompozicijomis, kurių elektrinis laidumas priklausys nuo užsibrėžtų rodiklių, be to numatoma tokių jutiklių integracija į tekstilės gaminius.

EN - Development and research of intelligent textile compositions 

Smart textile compositions are gaining enormous attention for developing integrated wearable devices due to their unique properties, such as high flexibility, wear and washing resistance, mechanical strength and promising sensing performances. The functionalization of textiles in the creation of smart compositions is associated with the integration of wearable sensors that are able to provide valuable information about the health of the user, observing him in the everyday natural environment. In addition to physiological measurements, textile sensors can also be used to identify safety problems and detect threats. The new generation of e-textiles can be imagined as a fully integrated, but non-invasive composition with improved optoelectric and mechanical properties, which consumes a minimum amount of energy or has self-acting functions.The dissertation envisages development of the flexible textile sensors that respond to the change of the set indicators. For that purpose, textile materials will be coated with compositions of conductive polymers and nanostructures, the electrical conductivity of which will depend on the set indicators. In addition, the integration of such sensors into textiles is planned.