Doktorantūra

Atgal

Tekstilės medžiagų funkcionalizavimas tvariomis technologijomis

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė
 
LT - Tekstilės medžiagų funkcionalizavimas tvariomis technologijomis

Sumanioji tekstilė neatskiriama nuo funkcinių dangų formavimo technologijų, suteikiančių medžiagoms išskirtines barjerines savybes apsaugai nuo įvairių aplinkos poveikių, o aktyvios dangos savo sudėtyje turinčios aktyvių priedų gali reaguoti į tos aplinkos poveikius. Tekstilės funkcionalizavimas – tai procesas, kuriuo suteikiamos naujos funkcijos ir savybės medžiagai, pakeičiant jos paviršiaus cheminę sandarą fiziniu, cheminiu bei nano-technologiniu būdu. Disertaciniame darbe numatoma taikyti tekstilės medžiagų paviršiaus modifikavimą ir funkcionalizavimą, panaudojant aplinką tausojančią žemo slėgio plazmą, mikro- ir nano- struktūros tvarius cheminius priedus ir dangas,  pilnai atliepiančius Europos žaliąjį kursą.

EN - Functionalisation of textile materials with sustainable technologies 

Smart textiles are inseparable from technology of forming functional coatings, which give materials exceptional barrier properties against various environmental influences, and active coatings containing active additives can react to the effects of environment. Textile functionalisation is the process of imparting new functions and properties to a material by changing its surface chemistry in a physical, chemical and nano-technological way. The dissertation envisages the functionalisation of textiles using environmentally friendly surface modification technologies (eg, coating formation in UV environment, use of low pressure plasma for surface activation and functional properties of textiles) and micro- and nano-structured sustainable chemical additives and coatings, which fully respond to the European Green Course.