Doktorantūra

Atgal

Polimerinių kompozitų struktūrų formavimas pridėtinės gamybos būdu

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Genrik Mordas
 
LT - Polimerinių kompozitų struktūrų formavimas pridėtinės gamybos būdu
 
Adityvioji gamyba suteikia galimybę lengvai sukurti sudėtingas ir unikalias formas, bet taip pat kelia iššūkius dėl lengvų konstrukcijų mechaninio atsparumo. Šio doktorantūros darbo tikslas yra, naudojant adityvios gamybos technologiją, pagaminti lengvas kompozitines struktūras, kurios būtų kokybiškesnės ir stipresnės. Doktorantūros metu, bus optimizuota FDM spausdinimo technologija, suformuotos ir ištirtos naujos kompozicinės medžiagas, siekiant geriausio stiprumo ir svorio santykio. Pasiekus šį tikslą bus suprojektuoti lengvi komponentai, išlaikantys konstrukcijos vientisumą įvairiomis apkrovos sąlygomis, naudojant potencialiai ekonomiškus sprendimus. Tai atvers galimybes kurti naujus dizainus ir pritaikymus, kuriuos anksčiau ribojo tradicinių medžiagų suvaržymai.
 
EN - Additive manufacturing of polymer composite structures
 
Additive manufacturing offers the possibility to easily create complex and unique shapes, but also poses challenges in terms of mechanical strength of lightweight structures. The aim of this PhD thesis is to produce lightweight composite structures with higher quality and strength using additive manufacturing technology. During the PhD studies, the FDM printing technology will be optimised and new composite materials will be formulated and investigated in order to achieve the best strength to weight ratio. Achieving this goal will lead to the design of lightweight components that maintain structural integrity under a wide range of loading conditions, using potentially cost-effective solutions. This will open up opportunities for new designs and applications previously limited by the constraints of traditional materials.