Doktorantūra

Atgal

Mikrobangas absorbuojančių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Vitalija Rubežienė
 
LT - Mikrobangas absorbuojančių tekstilės medžiagų kūrimas ir tyrimas 
 
Apsauga nuo elektromagnetinio spinduliavimo (EMR) yra labai svarbi žmonėms, dažnai naudojantiems elektroninius įrenginius, kurie gali skleisti bangas, keliančias potencialų pavojų sveikatai. Tekstilės medžiagos su elektrai laidžiomis dangomis ne tik suteikia galimybę pašalinti šiuos pavojus, bet  gali būti taikomos kuriant medžiagas absorbuojančias radarų srities spinduliuotę, skirtas maskavimo technologijų plėtrai. Projektuojant EMR absorbuojančias tekstilės medžiagas susiduriama su žymiai didesniais iššūkiais, negu kuriant gerai ekranuojančias medžiagas. Absorbcinių savybių lygmuo priklauso ne tik nuo elektrai laidaus sluoksnio prigimties, bet ir nuo jo storio, nuo tekstilės medžiagos struktūros bei padengimo technologijos. Be to, reikalavimai tokioms tekstilės medžiagoms be funkcinių parametrų apima  ir elektrinių savybių stabilumą bei atsparumą dėvėjimo metu atsirandantiems poveikiams. Deja, egzistuojančios tekstilės medžiagų padengimo technologijos neužtikrina  pakankamai tvirtų ryšių tarp tekstilinio substrato ir laidžios dangos sluoksnio. Todėl šio disertacinio darbo tikslas būtų sukurti ir ištirti mikrobangas efektyviai absorbuojančias  tekstilės medžiagas pasižyminčias geru atsparumu dėvėjimo poveikiams.
 
EN - Development and investigation of microwave absorbing textile materials
 
The reduction of electromagnetic radiation (EMR) impact is very important for the protection of people frequently using electronic devices which can emit waves that are potential hazards to health. Textile fabrics with electrically conductive coatings not only offer an opportunity to counter these threats, but also can be applicable to develop radar absorbing materials, used in the stealth technology. Designing fabrics that are capable of effectively absorbing EMR is considerably more challenging than designing textile materials that act as reflective shields. For EMR absorbing textile materials, the attainable level of barrier properties depends on the structure of the base fabric, the nature and thickness of the shield. Moreover, the ability to withstand different impacts that occur during wear, is very important for materials intended for wearable applications. However, current coating technologies do not provide sufficiently substantial bonding between textile substrate and conductive layer. So, the subject of these PhD studies would be design and investigation of textile based effectively absorbing and wearing resistant materials.