Doktorantūra

Atgal

Hibridines plazmonines modas generuojančių darinių formavimas tiesioginio lazerinio rašymo būdu ir jų optinio atsako tyrimas

T 008 Medžiagų inžinerija / Materials Engineering
dr. Evaldas Stankevičius
 
LT - Hibridines plazmonines modas generuojančių darinių formavimas tiesioginio lazerinio rašymo būdu ir jų optinio atsako tyrimas 
 
Periodiškai išdėstytų nanodarinių masyvas plazmonines savybes turinčioje metalinėje dangoje sukuria hibridines plazmonines modas, atsirandančias dėl lokalizuoto paviršinio plazmono sąveikos (dėl tuščiavidurių nelygumų gumbelyje) ir paviršinio plazmono, sklindančio metalo ir dielektriko sąsajoje. Kadangi hibridines plazmonines modas generuojančios struktūros pasižymi didesniu optiniu jautrumu, jos gali būti naudojamos įvairiose srityse. Lazeriu pagrįstas metodas leidžia gerokai sumažinti hibridinių plazmoninių darinių gamybos sąnaudas, nes tai yra vieno žingsnio technologija, nenaudojanti brangios vakuumą palaikančios įrangos, ir gebanti formuoti darinius dideliame plote (iki 1 cm2). Todėl tokiu būdu pagaminti dariniai tampa ypač patrauklūs komerciniam naudojimui. Šio darbo metu bus tiriamos optinio atsako kokybės priklausomybė nuo nanodarinių išdėstymo tvarkos, masyvo dydžio bei nanodarinius sudarančios medžiagos. Be to, suformuoti dariniai bus pritaikomi plazmoninių jutiklių kūrime. 
 
EN - Formation of hybrid plasmonic mode-generating derivatives by direct laser writing and investigation of their optical response
 
An array of periodically arranged nanostructures in a metallic film with plasmonic properties generates hybrid plasmonic modes due to the interaction of localized surface plasmon and surface plasmon propagating at the metal-dielectric interface. Since structures generating hybrid plasmonic modes have higher optical sensitivity, they can be used in a wide range of applications. The laser-based approach allows for a significant reduction in the cost of producing hybrid plasmonic structures, as it is a one-step technology that does not use expensive vacuum support equipment and is capable of forming structures over a large area (down to 1 cm2). This makes the derivatives produced in this way particularly attractive for commercial applications. The dependence of the quality of the optical response on the order of nanostructures arrangement, the size of the array and the material composing the nanostructures will be investigated in this work. In addition, the formed derivatives will be applied to the development of plasmonic sensors.