Mokslas

Atgal

Tarptautinės fundamentinės ir taikomosios fizikos sąjungos (IUPAP) renginiai FTMC

Tarptautinės fundamentinės ir taikomosios fizikos sąjungos (International Union of Pure and Applied Physics, IUPAP) vadovybė savo posėdžiui 2018 m. spalio 31 - lapkričio 2 dienomis pasirinko Vilnių, Saulėtekio slėnyje įsikūrusį Fizinių ir technologijos mokslų centrą (FTMC). Toks tarptautinis renginys Lietuvoje vyko pirmą kartą, ir tai yra didelis mūsų šalies mokslininkų indėlio į pasaulinį fizikos mokslą pripažinimas. 
 
Posėdžio dalyvius sveikino LR Švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas; apie fizikos tyrimus ir Lietuvoje vyraujančias mokslo kryptis kalbėjo Lietuvos fizikų draugijos prezidentas akad. Juozas Vidmantis Vaitkus; sveikinimo žodį renginio šeimininkų vardu tarė FTMC direktorius akad. Gintaras Valušis.
 
1922 metais Belgijoje įkurta ir dabar Singapūre įsikūrusi IUPAP organizacija vienija daugiau kaip 60 šalių mokslininkus. Į jos interesų ratą patenka tarptautinio bendradarbiavimo fizikos srityje klausimai, fundamentinės ir taikomosios fizikos problemos, fizikos kaip mokslo skatinimo veiklos pasaulio mastu. Sąjungoje veikia 20 komisijų, apimančių įvairiausias fizikos sritis, o kas trejus metus vis kitame žemyne vyksta pasaulinės IUPAP asamblėjos, kurių darbe dalyvauja didžiausi fizikos mokslo autoritetai, Nobelio premijos laureatai.
 
Lietuva į šią organizaciją buvo priimta 2002-aisiais metais, ir turi vieną balsą šios organizacijos generalinėje asamblėjoje.
 
Šiuo metu IUPAP Lazerių fizikos ir fotonikos komisijos nariu yra išrinktas FTMC direktorius prof. Gintaras Valušis.
 
Šis renginys yra tarsi tąsa š. m. spalio 9-ją taip pat FTMC įvykusios IUPAP Lazerių fizikos ir fotonikos komisijos posėdžio ir video konferencijos, skirtos fotonikos mokslo taikomiesiems aspektams aptarti. Jos dalyviai susipažino su FTMC mokslinėmis laboratorijomis bei lankėsi lazerių įmonėse „Ekspla“, Brolis Semiconductors“ ir „Šviesos konversija“.
 
„Mūsų fotonikos sektorius pasižymi ir tarptautinio lygmens mokslu ir aukštos pridėtinės vertės kūrimu versle – tą mato ir akcentuoja mūsų svečiai – ir tai yra mūsų išskirtinumas“, – pažymi FTMC vadovas. „Tikiuosi, kad darbas IUPAP komisijoje paskatins ne tik bendradarbiavimą su didžiausiais fizikos mokslo autoritetais pasaulyje, bet ir padės surasti netikėtos veiklų sinergijos bei naujų praktinio taikymo krypčių“.
 
 
Vietinis rėmėjas:


Galerija