Mokslas

Mokslinių skyrių vertinimo vienetui priskiriamos mokslo kryptys

Gamtos mokslai

N002 Fizika:

KONDENSUOTŲ MEDŽIAGŲ FIZIKA (Vertinimo vienetas)

 • Elektroninių vyksmų laboratorija
 • Funkcinių medžiagų ir elektronikos skyrius
 • Metrologijos skyrius 

FUNDAMENTINĖ FIZIKA (Vertinimo vienetas)

 • Fundamentinių tyrimų skyrius 

FOTONIKA IR TAIKOMOJI FIZIKA (Vertinimo vienetas)

 • Aplinkotyros skyrius
 • Branduolinių tyrimų skyrius
 • Fizikinių technologijų skyrius
 • Molekulinių darinių fizikos skyrius
 • Optoelektronikos skyrius

N003 Chemija:

DARNIOJI CHEMIJA (Vertinimo vienetas)

 • Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius
 • Elektrocheminės medžiagotyros skyrius
 • Katalizės skyrius
 • Medžiagų struktūrinės analizės skyrius
 • Organinės chemijos skyrius
 • Nanotechnologijų skyrius 

Technologijos mokslai

T008 Medžiagų inžinerija:

LAZERIŲ, NANOINŽINERIJOS IR TEKSTILĖS TECHNOLOGIJŲ (Vertinimo vienetas)

 • Lazerinių technologijų skyrius
 • Nanoinžinerijos skyrius
 • Tekstilės technologijų skyrius

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas kasmetinis vertinimas: