Doktorantūra

Atgal

7-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija

Spalio 24-25 d. įvyko 7-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija FizTech2017. Konferencijoje fizikos, chemijos, medžiagų inžinerijos bei elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantai pristatė savo atliekamus mokslinius tyrimus, gautus rezultatus ir jų taikymo galimybes. Šių metų konferencija išskirtinė tuo, kad jos metu vyko sesija, skirta doktorantų susitikimui su FTMC direktoriumi Gintaru Valušiu, kai jaunimas turėjo galimybę aptarti jiems aktualius klausimus ir problemas.

Geriausiais  FizTech2017 konferencijos pranešėjais pripažinti autoriai:

  1. Evelina Pozingytė. Atkaitintų GaAsBi/AlAs kvantinių duobių fotoliuminescencijos tyrimas
  2. Ieva Beleckaitė. Lazeriu graviruotų periodinių paviršinių struktūrų ant GaAs padėklų tyrimas THz impulsų emisijos metodais
  3. Algimantas Kostas Sabulis. Grįžtamojo ryšio algoritmo įdiegimas programoje Gadget-3
  4. Julija Pauraitė. Temperatūrinio medžių streso tyrimas aerozolio masių spektrometrijos metodu
  5. Toma Petrulionienė. Specifinės migracijos iš polipropileno tyrimas, naudojant dujų chromatografiją
  6. Rokas Žalnėravičius. Superparamagnetinių kobalto ferito nanodalelių sintezė, charakterizavimas ir antimikrobinių savybių tyrimas.

Konferencijos vakarinėje dalyje vyko stalo teniso turnyras, kurį nugalėjo FTMC doktorantas Domas Jokubauskis. Konferencijos dalyviams savo koncertą dovanojo Punk rock'o grupė „Padugnės“.  

Konferencijos organizatoriai:
Mažena Mackoit Sinkevičienė, Monika Kirsnytė, Vladimir Abdulajev.

  

Galerija