Kontaktai

Atgal

Darbuotojų kontaktai

Apie pastebėtus netikslumus darbuotojų kontaktuose prašome pranešti duomenų bazės administratoriui.


Skyrius Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Administracija Saulėtekio al. 3, D410 prof., habil. dr. Gintaras Valušis direktorius gintaras.valusis@ftmc.lt +370 5 264 9211 +370 686 70174
Optoelektronikos skyrius Saulėtekio al. 3, D113 prof., habil. dr. Gintaras Valušis vyriausiasis mokslo darbuotojas, skyriaus vadovas gintaras.valusis@ftmc.lt +370 686 70174