Kontaktai

Atgal

Darbuotojų kontaktai

Apie pastebėtus netikslumus darbuotojų kontaktuose prašome pranešti duomenų bazės administratoriui.


Skyrius Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Administracija Saulėtekio al. 3, D410 prof., habil. dr. Gintaras Valušis direktorius gintaras.valusis@ftmc.lt +370 5 264 9211 +370 686 70174
Administracija Savanorių pr. 231 prof., dr., habil.proc. Vidmantas Remeikis direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir santykiams su verslu vidmantas.remeikis@ftmc.lt +370 5 266 1640 +370 698 44473
Administracija Saulėtekio al. 3, E322 habil.dr. Rimantas Ramanauskas direktoriaus pavaduotojas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai rimantas.ramanauskas@ftmc.lt +370 5 264 8844 +370 698 29865
Administracija Saulėtekio al. 3, D416 (I,III,V) Savanorių pr. 231, 228 (II,IV) Marija Gutauskienė direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams marija.gutauskiene@ftmc.lt +370 5 261 7741
Administracija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Aušra Abraitienė direktoriaus pavaduotoja inovacijoms ausra.abraitiene@ftmc.lt +370 37 308 666 +370 698 77303
Administracija Saulėtekio al. 3, A419 Rimgaudas Žaliauskas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūroms rimgaudas.zaliauskas@ftmc.lt +370 652 65 533
Administracija Saulėtekio al. 3, C424 dr. Mindaugas Dagys patarėjas mindaugas.dagys@ftmc.lt +370 5 261 9517 +370 655 22347
Administracija Saulėtekio al. 3, D210 prof., dr. Arūnas Šetkus patarėjas arunas.setkus@ftmc.lt +370 5 262 7934
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė tarnybos vadovė jolanta.juodiene@ftmc.lt +370 5 264 9211 +370 610 30997
Dokumentų valdymo tarnyba Demokratų g. 53, Kaunas Gintarė Bučienė vyresnioji administratorė gintare.buciene@ftmc.lt +370 37 308 666
Dokumentų valdymo tarnyba Savanorių pr. 231, 224 Rita Barilienė administratorė rita.bariliene@ftmc.lt +370 5 266 1640 +370 686 54149
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D409 Dana Gudelienė administratorė dana.gudeliene@ftmc.lt +370 5 261 9759
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D409 Danutė Ragauskaitė administratorė danute.ragauskaite@ftmc.lt +370 5 264 8884 +370615 34557
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, C401 Alvida Dubickienė archyvo tvarkytoja alvida.dubickiene@ftmc.lt +370 5 261 6601
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, C401 Marija Končanina kurjerė marija.koncanina@ftmc.lt +370 5 261 6601
Vidaus audito tarnyba Saulėtekio al. 3, C421 Alla Miklienė tarnybos vadovė alla.mikliene@ftmc.lt +370 5 261 1055
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, C438 Tomas Tarabilda vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas tomas.tarabilda@ftmc.lt +370 5 264 9361
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, C438 Laima Burneikaitė viešųjų pirkimų specialistė laima.burneikaite@ftmc.lt +370 5 264 9361
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, D413 Vilma Bėrytė technikė vilma.beryte@ftmc.lt +370 5 243 1204
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A422 Marius Vinciūnas tarnybos vadovas marius.vinciunas@ftmc.lt +370 5 264 8883
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A421 Julius Paužolis projektų vadovas julius.pauzolis@ftmc.lt +370 5 264 9361
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A423 Linas Eriksonas projektų vadybininkas linas.eriksonas@ftmc.lt +370 614 10 640
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A420 dr. Milda Tamošiūnaitė-Survilienė projektų vadybininkė milda.tamosiunaite@ftmc.lt +370 5 264 9363
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, D416 (I,III,V) Savanorių pr. 231, 228 (II,IV) Marija Gutauskienė intelektinės nuosavybės valdymo specialistė marija.gutauskiene@ftmc.lt +370 5 261 7741
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė ISO vadybos sistemų specialistė jolanta.juodiene@ftmc.lt +370 5 264 9211 +370 610 30997
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A421 Kęstutis Naudžius technologijų perdavimo koordinatorius kestutis.naudzius@ftmc.lt
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A423 Karolis Stašys inovacijų vadybininkas karolis.stasys@ftmc.lt +370 629 85 166
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3 Arminas Varanauskas inovacijų vadybininkas arminas.varanauskas@ftmc.lt
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D412 dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė mokslinė sekretorė, skyriaus vadovė kristina.plauskaite@ftmc.lt +370 5 266 1646
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D417 Rasa Kromkutė informacijos administratorė, technikė rasa.kromkute@ftmc.lt +370 5 261 9652
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D415 Ieva Druteikytė duomenų apdorojimo inžinierė ieva.druteikyte@ftmc.lt +370 5 266 1295
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, C439 Rūta Stalionytė viešųjų ryšių specialistė ruta.stalionyte@ftmc.lt +370 618 12772
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D413 Vilma Bėrytė duomenų bazių administratorė vilma.beryte@ftmc.lt +370 5 243 1204
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D414 Birutė Ginsevičiūtė duomenų bazių administratorė birute.ginseviciute@ftmc.lt +370 5 261 9802
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Savanorių pr. 231 Karolis Ramonas informacinių sistemų specialistas karolis.ramonas@ftmc.lt +370 5 266 1640
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, C423 Kęstutis Senuta informacinių sistemų specialistas kestutis.senuta@ftmc.lt
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Remigijus Bučas IT specialistas remigijus.bucas@ftmc.lt +370 37 308 662
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, E135 Janina Stankevič bibliotekininkė janina.stankevic@ftmc.lt +370 5 264 8895
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Savanorių pr. 231 Algimantas Gedgaudas dailininkas algimantas.gedgaudas@ftmc.lt +370 686 05 173
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Virginija Tamulienė koordinatorė virginija.tamuliene@ftmc.lt +370 37 308 660
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D404 Ramunė Kriaučionytė vyriausioji buhalterė ramune.kriaucionyte@ftmc.lt +370 5 2649 773 +370 698 29864
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D403 Viktorija Adamonė vyriausiosios buhalterės pavaduotoja viktorija.jakaite@ftmc.lt +370 5 266 5797
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D405 Neringa Juškaitė vyriausiosios buhalterės pavaduotoja neringa.juskaite@ftmc.lt +370 5 266 5794
Finansų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vytis Aleksiejūnas buhalteris vytis.aleksiejunas@ftmc.lt +370 37 308 666 +370 610 15666
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D407 Audronė Bukienė buhalterė audrone.bukiene@ftmc.lt +370 5 264 9775
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D408 Asta Jolanta Čepukonienė buhalterė jolanta.cepukoniene@ftmc.lt +370 5 264 8840
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D408 Irma Lukšienė buhalterė irma.luksiene@ftmc.lt +370 5 264 8840
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D407 Jolanta Lukšienė buhalterė jolanta.luksiene@ftmc.lt +370 5 264 9775
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D407 Virgyna Siliukienė buhalterė apskaitininkė virgyna.siliukiene@ftmc.lt +370 5 264 8885
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D408 Liubov Tomašiūnaitė buhalterė liubov.tomasiunaite@ftmc.lt +370 5 264 8840