Kontaktai

Atgal

Darbuotojų kontaktaiSkyrius Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Administracija Saulėtekio al. 3, D410 prof., habil. dr. Gintaras Valušis direktorius gintaras.valusis@ftmc.lt +370 5 264 9211
Administracija Saulėtekio al. 3, C439 prof., habil.proc. Vidmantas Remeikis direktoriaus pavaduotojas taikomajam mokslui ir santykiams su verslu vidmantas.remeikis@ftmc.lt +370 5 266 1640
Administracija Saulėtekio al. 3, C439 habil.dr. Rimantas Ramanauskas direktoriaus pavaduotojas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai rimantas.ramanauskas@ftmc.lt +370 5 264 8844
Administracija Saulėtekio al. 3, D416 Marija Paliokaitė direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams marija.paliokaite@ftmc.lt +370 5 261 7741
Administracija Demokratų g. 53, Kaunas dr. Aušra Abraitienė direktoriaus pavaduotoja inovacijoms ausra.abraitiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Administracija Saulėtekio al. 3, A419 Rimgaudas Žaliauskas direktoriaus pavaduotojas infrastruktūroms rimgaudas.zaliauskas@ftmc.lt +370 652 65 533
Administracija Saulėtekio al. 3, C439 prof., dr. Arūnas Šetkus patarėjas arunas.setkus@ftmc.lt +370 5 262 7934
Administracija Saulėtekio al. 3, C424 dr. Mindaugas Dagys patarėjas mindaugas.dagys@ftmc.lt +370 5 261 9517
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė tarnybos vadovė jolanta.juodiene@ftmc.lt +370 5 264 9211
Dokumentų valdymo tarnyba Savanorių pr. 231, 224 Rita Barilienė administratorė rita.bariliene@ftmc.lt +370 5 266 1640
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D409 Dana Gudelienė administratorė dana.gudeliene@ftmc.lt +370 5 261 9759
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, D409 Danutė Ragauskaitė administratorė danute.ragauskaite@ftmc.lt +370 5 264 8884
Dokumentų valdymo tarnyba Demokratų g. 53, Kaunas Gintarė Bučienė vyresnioji administratorė tekstiles.institutas@ftmc.lt +370 37 308 666
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, C401 Alvida Dubickienė archyvo tvarkytoja alvyda.dubickiene@ftmc.lt +370 5 261 6601
Dokumentų valdymo tarnyba Saulėtekio al. 3, C401 Marija Končanina kurjerė marija.koncanina@ftmc.lt +370 5 261 6601
Vidaus audito tarnyba Saulėtekio al. 3, C421 Alla Miklienė tarnybos vadovė alla.mikliene@ftmc.lt +370 5 261 1055
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, D415 Viktorija Adamonė tarnybos vadovė (vaiko priežiūros atostogos) viktorija.jakaite@ftmc.lt +370 5 266 1295
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, C438 Laima Burneikaitė viešųjų pirkimų specialistė laima.burneikaite@ftmc.lt +370 5 264 9361
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, C438 Tomas Tarabilda vyresnysis viešųjų pirkimų specialistas tomas.tarabilda@ftmc.lt +370 5 264 9361
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, D405 Neringa Juškaitė ekonomistė neringa.juskaite@ftmc.lt +370 5 266 5794
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, D408 Irma Lukšienė ekonomistė irma.luksiene@ftmc.lt +370 5 264 8840
Ekonomikos ir viešųjų pirkimų tarnyba Saulėtekio al. 3, D413 Vilma Seniutienė technikė vilma.seniutiene@ftmc.lt +370 5 243 1204
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A422 Marius Vinciūnas tarnybos vadovas marius.vinciunas@ftmc.lt +370 5 264 8883
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, D416 Marija Paliokaitė intelektinės nuosavybės valdymo specialistė marija.paliokaite@ftmc.lt +370 5 261 7741
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A423 Linas Eriksonas projektų vadybininkas linas.eriksonas@ftmc.lt +370 614 10 640
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė ISO vadybos sistemų specialistė jolanta.juodiene@ftmc.lt +370 5 264 9211
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A421 Kęstutis Naudžius technologijų perdavimo koordinatorius kestutis.naudzius@ftmc.lt
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A421 Julius Paužolis projektų vadovas julius.pauzolis@ftmc.lt +370 5 264 4853
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A423 Karolis Stašys inovacijų vadybininkas karolis.stasys@ftmc.lt +370 629 85 166
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A420 dr. Milda Tamošiūnaitė-Survilienė projektų vadybininkė milda.tamosiunaite@ftmc.lt +370 5 264 9363
Inovacijų ir technologijų tarnyba Saulėtekio al. 3, A439 Monika Poškutė inovacijų vadybininkė monika.poskute@ftmc.lt
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D412 dr. Kristina Plauškaitė-Šukienė mokslinė sekretorė, skyriaus vadovė kristina.plauskaite@ftmc.lt +370 5 264 1954 +370 5 266 1646
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Remigijus Bučas IT specialistas remigijus.bucas@ftmc.lt +370 37 308 662
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D415 Ieva Druteikytė-Sudikienė duomenų apdorojimo inžinierė ieva.druteikyte@ftmc.lt +370 5 266 1295
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Savanorių pr. 231 Algimantas Gedgaudas dailininkas algimantas.gedgaudas@ftmc.lt, sp.pr +370 686 05 173
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D414 Birutė Ginsevičiūtė duomenų bazių administratorė birute.ginseviciute@ftmc.lt +370 5 261 9802
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D417 Rasa Kromkutė informacijos administratorė, technikė rasa.kromkute@ftmc.lt +370 5 261 9652
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D414 Irena Mirvienė vertėja irena.mirviene@ftmc.lt +370 5 261 9802
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Savanorių pr. 231 Karolis Ramonas informacinių sistemų specialistas karolis@arbata.org
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, D413 Vilma Seniutienė duomenų bazių administratorė vilma.seniutiene@ftmc.lt +370 5 243 1204
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, C423 Kęstutis Senuta informacinių sistemų specialistas kestutis.senuta@ftmc.lt
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, C425 Rūta Stalionytė viešųjų ryšių specialistė ruta.stalionyte@ftmc.lt
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Saulėtekio al. 3, E135 Janina Stankevič bibliotekininkė janina.stankevic@ftmc.lt +370 5 264 8895
Mokslinės informacijos ir doktorantūros skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Virginija Tamulienė koordinatorė virginija.tamuliene@ftmc.lt +370 37 308 660
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D404 Dana Višomirskienė vyriausioji buhalterė dana.visomirskiene@ftmc.lt +370 5 264 9773
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D405 Neringa Juškaitė vyriausiosios buhalterės pavaduotoja neringa.juskaite@ftmc.lt +370 5 266 5794
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D403 Ramunė Kriaučionytė vyriausiosios buhalterės pavaduotoja ramune.kriaucionyte@ftmc.lt +370 5 266 5797
Finansų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vytis Aleksiejūnas buhalteris vytis.aleksiejunas@ftmc.lt +370 37 308 666
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D407 Audronė Bukienė buhalterė audrone.bukiene@ftmc.lt +370 5 264 9775
Finansų skyrius Saulėtekio al. 3, D408 Asta Jolanta Čepukonienė buhalterė jolanta.cepukoniene@ftmc.lt +370 5 264 8885