Kontaktai

Atgal

Darbuotojų kontaktai

Apie pastebėtus netikslumus darbuotojų kontaktuose prašome pranešti duomenų bazės administratoriui.


Skyrius Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Virginija Tamulienė vyresnioji inžinierė virginija.tamuliene@ftmc.lt +370 37 308 660
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Romualda Bagdonienė vyresnioji inžinierė romualda.bagdoniene@ftmc.lt +370 37 308 667
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vytis Aleksiejūnas technikas vytis.aleksiejunas@ftmc.lt +370 37 308 666 +370 610 15666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas dr. Vitalija Rubežienė vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė vitalija.rubeziene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė vyresnioji mokslo darbuotoja julija.baltusnikaite@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas dr. Sandra Varnaitė-Žuravliova vyresnioji mokslo darbuotoja sandra.varnaite.zuravliova@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas dr. Kristina Dubinskaitė mokslo darbuotoja kristina.dubinskaite@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Julija Pupeikė jaunesnioji mokslo darbuotoja julija.pupeike@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Romutė Čepliauskienė inžinierė romute.cepliauskiene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Justina Jasaitė inžinierė justina.jasaite@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Lina Jurgelionytė inžinierė lina.jurgelionyte@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Dalė Šimkevičienė inžinierė dale.simkeviciene@ftmc.lt +370 37 308 661
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Rasa Verbienė inžinierė rasa.verbiene@ftmc.lt +370 37 308 665
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas dr. Laimutė Stygienė mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė laimute.stygiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Lolita Jovaišienė vyresnioji inžinierė lolita.jovaisiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Violeta Narvilienė vyresnioji inžinierė violeta.narviliene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Regina Abelkienė inžinierė regina.abelkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Rima Puodžiūnienė inžinierė rima.puodziuniene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Violeta Chockienė technikė violeta.chockiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Darius Partikas technikas darius.partikas@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Antanas Pucilauskas technikas antanas.pucilauskas@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Arūnas Sakalauskas technikas arunas.sakalauskas@ftmc.lt +370 37 308 667
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Aušra Marija Steponkienė technikė ausra.steponkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vilma Balandžiuvienė siuvėja vilma.balandziuviene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Brigita Butkienė siuvėja brigita.butkiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vilmira Gruzdaitienė siuvėja vilmira.gruzdaitiene@ftmc.lt +370 37 308 665
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Dalė Gražina Klanienė siuvėja dale.klaniene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Daiva Klosovskienė siuvėja daiva.klosovskiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Marina Marazienė siuvėja marina.maraziene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Asta Milinskaitė siuvėja asta.milinskaite@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Danutė Sabaitienė siuvėja danute.sabaitiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Nijolė Skauranskienė siuvėja nijole.skauranskiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Gita Survilienė siuvėja gita.surviliene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vida Svipienė siuvėja vida.svipiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Marytė Žemaitaitienė siuvėja maryte.zemaitaitiene@ftmc.lt +370 37 308 664
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Vitalija Gavelytė audėja vitalija.gavelyte@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Domicelė Simokaitienė audėja domicele.simokaitiene@ftmc.lt +370 37 308 666
Tekstilės technologijų skyrius Demokratų g. 53, Kaunas Jūratė Krištolaitytė mezgėja jurate.kristolaityte@ftmc.lt +370 37 308 666
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius Birutė Serapinienė doktorantė birute.serapiniene@ftmc.lt
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius Nadežda Traškina doktorantė nadezda.traskina@ftmc.lt
Cheminės inžinerijos ir technologijų skyrius Paulina Nemaniutė doktorantė paulina.nemaniute@ftmc.lt
Elektrocheminės medžiagotyros skyrius Viachaslau Alifirenka doktorantas viachaslau.alifirenka@ftmc.lt
Katalizės skyrius Huma Amber doktorantė huma.amber@ftmc.lt
Katalizės skyrius Sukomol Barua doktorantas sukomol.barua@ftmc.lt
Katalizės skyrius Tripura Ganti doktorantė tripura.ganti@ftmc.lt
Katalizės skyrius Žana Mickevičienė doktorantė zana.cinciene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Shahid Nawaz doktorantas shahid.nawaz@ftmc.lt
Katalizės skyrius Virginija Ulevičienė doktorantė virginija.uleviciene@ftmc.lt
Katalizės skyrius Gitana Valeckytė doktorantė gitana.valeckyte@ftmc.lt
Medžiagų struktūrinės analizės skyrius Saulėtekio al. 3, E140 Deividas Vainauskas doktorantas deividas.vainauskas@ftmc.lt