Inovacijos

Atgal

Mokslo ir technologijų parkai

FTMC yra glaudžiai susijęs su šiais mokslo ir technologijų parkais:

 • VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“
  Parko tikslas - teikti paramą įmonėms, veikiančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse, komercializuoti mokslo ir studijų įstaigų atliekamų mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti verslo, mokslo ir studijų integraciją fizinių ir technologinių mokslų srityje, tuo būdu prisidedant prie eksporto skatinimo,šalies konkurencingumo didinimo ir žinių pagrindu plėtojamos ekonomikos kūrimo. Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas - inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime. • Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris
  LITEK apjungia įvairias įmones bei organizacijas, veikiančias lazerinių ir su jomis susijusių inžinerinių technologijų srityse. LITEK nariais yra Fizinių ir technologijos mokslų centras, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas (klasterio koordinatorius), įvairios MVĮ, vystančios ir plėtojančios optomechaninių komponentų gamybą, optines dangas, metalo apdirbimą, 3D spausdinimą, prototipų kūrimą, lazerinių sistemų kūrimą, apdirbimo sistemų montavimą ir kt. Pagrindinis klasterio tikslas yra sukurti dinamišką veiklos centrą, didinantį lazerinių ir su jomis susijusio inžinerinių technologijų sektoriaus tarptautinį konkurencingumą bei atskirų narių žinias ir materialinę gerovę.
   
 • VšĮ „Mokslo ir technologijų parkas”
  Parkas įsteigtas 1993 m. Puslaidininkių fizikos instituto, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Vilniaus Universiteto iniciatyva. Parko veiklos: naujų technologijų ir produktų kūrimas bei diegimas, patentinė veikla, mokslo įstaigų atliekamų tyrimų rezultatų komercializavimas, jų ir verslo įmonių ryšių stiprinimas ir technologinio verslo inkubavimas. Parko patalpose sėkmingai veikia tokios aukštų technologijų įmonės kaip UAB „Teravil” (2010 metais pripažinta kaip sparčiausiai auganti lazerinių komponentų įmonė), UAB „Elteros projektai“ (elektroninių sistemų gamintojai ir instaliuotojai), UAB „Dizi” (skaitmeninių formatų pritaikymas erdviniams objektams), Rėksnio IĮ (lazerinių optinių elementų konstravimas ir gamyba), UAB „Lexita” (IT sprendimai).