Inovacijos

Atgal

Inovacijų ir technologijų tarnyba

Inovacijų ir technologijų tarnyba – valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro padalinys, padedantis valdyti Centrui priklausančias intelektinės nuosavybės teises, dalyvaujantis komercinant, perduodant Centre sukurtas technologijas, skatinant akademinės bendruomenės verslumą ir inovacijų kultūrą.
 
Tarnyba taip pat skatina bendradarbiavimą ir tarpininkauja palaikant santykius tarp įvairių inovacijų ekosistemos suinteresuotųjų šalių, pavyzdžiui, akademinės bendruomenės, verslo ir plačiosios visuomenės.
 
Pagrindiniai Tarnybos uždaviniai:
 1. organizuoti ir įgyvendinti Centre sukurtų intelektinės veiklos rezultatų teisinę apsaugą ir komercinimą;
 2. skatinti Centro ir verslo subjektų bendradarbiavimą, technologijų perdavimą ir inovacijų plėtrą Lietuvoje.

Mokslininkams, tyrėjams ir kitiems išradėjams

Mokslininkams, tyrėjams ir kitiems išradėjams galime pasiūlyti vadybininkų, teisininkų ir išorinių ekspertų konsultacijas ir pagalbą šiais klausimais:
 • Intelektinė nuosavybė ir jos valdymas:
  • Mokymai apie intelektinę nuosavybę (patentavimą)
  • Išradimų atskleidimų valdymas
  • Patentinių paraiškų rengimas ir teikimas
  • Patentų portfolio administravimas
  • Intelektinės nuosavybės komercinimas: rinkodara / licencijavimas / įmonių steigimas
  • Kitų su intelektinės nuosavybės teisių valdymu susijusių klausimų sprendimas
 • Mokslo – verslo bendradarbiavimas:
  • Centro teikiamų paslaugų rinkodara
  • Galimų užsakovų ir verslo partnerių paieška, tarpininkavimas ir derybos su jais
  • Užsakomieji moksliniai tyrimai ir kitos paslaugos
 • Viešinimas ir inovacijų skatinimas:
  • Idėjų generavimo seminarai
  • Centro pasiekimų viešinimo renginiai ir atstovavimas parodose

Verslui ir kitiems subjektams 

Verslui ir kitiems subjektams vieno langelio principu galime pasiūlyti Centro žinias, užsakomąsias paslaugas ar bendrus darbus, kuriant inovatyvius technologinius sprendimus:
 • Konsultacijos ir idėjų generavimas su atitinkamų sričių mokslininkais
 • Naujų produktų koncepcijų kūrimas ir vystymas mokslinių tyrimų pagalba
 • Esamo produkto ar proceso analizė ir susijusių technologinių sprendimų kūrimas
 • Užsakomieji moksliniai tyrimai, prototipų kūrimas ir laboratorinės paslaugos

Dokumentai

KontaktaiLaboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Saulėtekio al. 3 dr. Milda Tamošiūnaitė-Survilienė inovacijų projektų vadovė VPA milda.tamosiunaite@ftmc.lt +370 5 264 9363
Saulėtekio al. 3, D416 (I,III,V) Savanorių pr. 231, 228 (II,IV) Marija Gutauskienė intelektinės nuosavybės valdymo specialistė marija.gutauskiene@ftmc.lt +370 5 261 7741
Saulėtekio al. 3, A421 dr. Irina Fiodorova inovacijų vadybininkė irina.fiodorova@ftmc.lt +370 671 66017 +370 5 264 9363
Saulėtekio al. 3, A421 Mantas Skaržinskas inovacijų vadybininkas mantas.skarzinskas@ftmc.lt +370 671 66621
Saulėtekio al. 3, A421 Karolis Stašys inovacijų vadybininkas karolis.stasys@ftmc.lt +370 629 85166