Inovacijos ir paslaugos

Inovacijų ir technologijų tarnyba

Dauguma FTMC tyrimų rezultatų perduodama apmokant studentus, publikuojant straipsnius, seminarų ir konsultacijų metu, vykdant pramonės remiamus tyrimus ir pramoninės programas. Tai patys svarbiausi tyrimų rezultatų platinimo visuomenės naudai keliai ir būdai.
Inovacijų ir technologijų tarnyba (toliau ITT) atsakinga už formalų patentų, autorinių teisių ir kitų technologijų perdavimą licencijų sutartimis.
ITT pavesta organizuoti ir įgyvendinti intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių ir technologijų perdavimo procesus, teikti atviros prieigos paslaugas, FTMC inovacijas perduoti verslui naujų produktų ir naujų įmonių kūrimui.
ITT misija – suteikti pagalbą FTMC technologijas perduodant įvairioms bendruomenėms (verslui) kartu generuojant pajamas tyrimų paramai.
Žinių ir technologijų perdavimo procesas vyksta ciklais. Inovacijų ciklas prasideda nuo mokslinių tyrimų rezultatų atskleidimo, jų komercinio panaudojimo įvertinimo, intelektinės nuosavybės apsaugojimo, marketingo ir licencijos vartotojų suradimo, jų atrankos, licencijų sutarčių sudarymo, komercializavimo ir baigiasi autorinių honorarų pajamomis, kurios toliau investuojamos į naujus tyrimus.
FTMC išradimai ir inovacijos gali tapti įmonių produktais ir generuoti pajamas tiek verslui, tiek ir tyrimų centrui.
FTMC intelektinės nuosavybės valdymo ir pajamų tvarka aprašyta „Intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo nuostatuose“ >>>.
Informacijos atskleidimo forma pateikiama Inovacijų ir technologijų tarnybai.Laboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Saulėtekio al. 3, A420 Marius Vinciūnas Inovacijų ir technologijų tarnybos vadovas marius.vinciunas@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, A423 Linas Eriksonas projektų vadybininkas linas.eriksonas@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė ISO vadybos sistemų specialistė jolanta.juodiene@ftmc.lt 2649211
Saulėtekio al. 3, A421 Kęstutis Naudžius technologijų perdavimo koordinatorius kestutis.naudzius@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, D416 Marija Paliokaitė intelektinės nuosavybės valdymo specialistė marija.paliokaite@ftmc.lt 2617741
Saulėtekio al. 3, A421 Julius Paužolis projektų vadovas julius.pauzolis@ftmc.lt 2644853
Gediminas Račiukaitis technologijų ekspertas gediminas.raciukaitis@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, A423 Karolis Stašys inovacijų vadybininkas karolis.stasys@ftmc.lt +37062985166
Saulėtekio al. 3, A420 Milda Tamošiūnaitė-Survilienė projektų vadybininkė milda.tamosiunaite@ftmc.lt 2649363