Inovacijos

Atgal

Inovacijų ir technologijų tarnyba

Dauguma Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) tyrimų rezultatų perduodama apmokant studentus, publikuojant straipsnius, seminarų ir konsultacijų metu, vykdant pramonės remiamus tyrimus ir programas. Tai patys svarbiausi tyrimų rezultatų platinimo visuomenės naudai keliai ir būdai.

FTMC išradimai ir inovacijos gali tapti įmonių produktais ir generuoti pajamas tiek verslui, tiek ir tyrimų centrui.

Inovacijų ir technologijų tarnyba (toliau - ITT) yra atsakinga už formalų patentų, autorinių teisių ir kitų technologijų perdavimą licencijų sutartimis. 
 
ITT misija – suteikti pagalbą FTMC technologijas perduodant įvairioms bendruomenėms (verslui) kartu generuojant pajamas tyrimų paramai.
 
ITT pavesta organizuoti ir įgyvendinti intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių ir technologijų perdavimo procesus, teikti atviros prieigos paslaugas, FTMC inovacijas perduoti verslui naujų produktų ir naujų įmonių kūrimui.

Žinių ir technologijų perdavimo procesas vyksta ciklais. Inovacijų ciklas prasideda nuo mokslinių tyrimų rezultatų atskleidimo, jų komercinio panaudojimo įvertinimo, intelektinės nuosavybės apsaugojimo, marketingo ir licencijos vartotojų suradimo, jų atrankos, licencijų sutarčių sudarymo, komercializavimo ir baigiasi autorinių honorarų pajamomis, kurios toliau investuojamos į naujus tyrimus.

Dokumentai

KontaktaiLaboratorija Adresas, kabinetas Darbuotojas Pareigos Paštas Telefonas
Saulėtekio al. 3, A422 Marius Vinciūnas tarnybos vadovas marius.vinciunas@ftmc.lt +370 5 264 8883
Saulėtekio al. 3, C439 Aušra Vilutienė inovacijų projektų vadovė ausra.vilutiene@ftmc.lt +370 5 266 5792
Saulėtekio al. 3, A420 dr. Milda Tamošiūnaitė-Survilienė inovacijų projektų vadovė milda.tamosiunaite@ftmc.lt +370 5 264 9363
Saulėtekio al. 3, D416 (I,III,V) Savanorių pr. 231, 228 (II,IV) Marija Gutauskienė intelektinės nuosavybės valdymo specialistė marija.gutauskiene@ftmc.lt +370 5 261 7741
Saulėtekio al. 3, D411 Jolanta Juodienė ISO vadybos sistemų specialistė jolanta.juodiene@ftmc.lt +370 5 264 9211 +370 610 30997
Saulėtekio al. 3 Kęstutis Naudžius inovacijų vadybininkas kestutis.naudzius@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, A423 Karolis Stašys inovacijų vadybininkas karolis.stasys@ftmc.lt +370 629 85166
Saulėtekio al. 3 Audrius Šeduikis inovacijų vadybininkas audrius.seduikis@ftmc.lt
Saulėtekio al. 3, A423 Linas Eriksonas inovacijų vadybininkas linas.eriksonas@ftmc.lt +370 614 10640